آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 188378
تاریخ انتشار : 16 مرداد 1395 11:19
تعداد بازدید : 963

برابر پارسی emoji چیست؟

یوسف امیری- در دهه ی ١٩٨٠ م./١٣۶٠ خ. و آغاز دهه ی ١٩٩٠ م./١٣٧٠ خ. که دسترس دانشگاهیان و پژوهشگران به اینترنت بیشتر روی پایانه های متنی (text terminal) و با نویسه های اَسکی (ASCII characters) انجام می شد، در گپ ها (chat) از نویسه های ساده برای نشان دادن احساس خودشان استفاده می کردند. برای نمونه :) برای خوشحالی و :( برای ناراحتی. از این رو به آنها smiley می گفتند که برابر پیشنهادی من برای آن «خندانک» یا «لبخندک» است.

اما از میانه ی دهه ی ١٩٩٠ م./١٣٧٠ خ. که اینترنت همگانی شد و مردم عادی با پایانه های گرافیک به اینترنت دسترس پیدا کردند، خندانک های متنی جای خود را به تصویرهای کوچک دادند. مانند J برای خوشحالی و L برای ناراحتی. واژه ی smiley «خندانک» دیگر برای این تصویرها نام مناسبی نبود چون همیشه لبخند را نشان نمی دادند. به ویژه با این تصویرهای کوچک احساس های بیشتری را بیان می کردند. از این رو، در انگلیسی نام آنها را emoticon  گذاشتند (کوتاه شده ی emotion icon = شمایل احساس/عاطفه) که می توان در پارسی «احساس نما» یا «عاطفه نما» گفت. 
در ژاپن دسته ی خاصی از این احساس نماها ساخته شده که شکل متفاوتی داشتند. در ژاپنی به آنها emoji می گویند به معنای «تصویرنگاشت» (pictograph). این واژه ی ژاپنی به emoticon شبیه است و در زبان انگلیسی این دو واژه به جای هم به کار گرفته شده اند. بنابراین به نظر من برابر پارسی emoji هم همان «احساس نما» یا «عاطفه نما» است. برای این که دو واژه ی متفاوت بیگانه، دو برابر متفاوت پارسی داشته باشند می توانیم emoticon  را «احساس نما» بگوییم و emoji را «احساسک». 
در برنامه ی تلگرام (و دیگر برنامه های مانند آن) می توان این احساسک ها را در اندازه های بزرگ تر و به صورت پیغام مستقل فرستاد. اینها را در برنامه ی تلگرام sticker «برچسب» می گویند.
برخی در زبان پارسی، به پیروی از همان معیار «مانوس» بودن – که پیشتر بدان ایراد گرفته ام – برای این مفهوم ها «صورتک» را به کار می برند که به  نظرم درست نیست. زیرا «صورتک» را از قدیم برای «نقاب» (mask) به کار می برند و بهتر است در اینجا به کار نبریم. برخی هم «شکلک» می گویند که این واژه هم بیشتر برای مسخره کردن به کار می رود («شکلک درآوردن»). پس بهتر است آن را هم به کار نبریم. خود واژه های اصلی در انگلیسی تازه اند زیرا مفهوم های تازه اند. برای همین در پارسی هم به واژگان تازه نیاز داریم که پیشنهادهای من در بالا آمدند: خندانک. احساس نما/عاطفه نما. احساسک.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :