آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 198016
تاریخ انتشار : 1 دی 1395 10:33
تعداد بازدید : 809

با تصویب ماده 6 برنامه ششم توسعه

اعطای معافیت و تخفیف مالیاتی جدید ممنوع شد

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای از لایحه برنامه در راستای اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت مقرر کردند که برقراری هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی در سال های اجرای برنامه ممنوع است.

مهر- در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی لایحه برنامه ششم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و ماده ۶ این لایحه تصویب رسید.
این ماده مربوط به بخش بودجه و مالیه عمومی لایحه برنامه است.
براساس این ماده، به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه:
۱-  برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای برنامه ممنوع است.
۲-  عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها  درباره بند الف، ب، ج، توسط سازمان مالیاتی کشور توزیع می گردد:
الف) سازمان مالیاتی کشور عوارض وصولی موضوع بند (الف)ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) شهرها و سی درصد (۳۰%) روستاها و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری های شهرستان مربوط واریز می شود تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.
تبصره- عوارض وصولی موضوع این بند نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص ۱۰۰ درصد به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شود.
ب) عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون مذکور و عوارض شماره گذاری خودروها موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد  سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد سایر شهرها و سی و پنج درصد  روستاها و مناطق عشایری براساس شاخص هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان برنامه و وزارت کشور ابلاغ می شود، محاسبه و بین شهرداری ها و دهیاری ها و مناطق عشایری توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها صرف امور عمران و آبادانی همان روستا ها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تأمین زیرساخت ها و ارایه خدمات در آنها و تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرک ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک های صنعتی استان قرار می گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می گردد.
تبصره- پنج درصد از مبلغ موضوع سهم ۳۰ درصدی شهرک های استان جهت ارایه خدمات مربوطه در همان شهرک ها در اختیار شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب ۱۳۸۷ قرار می گیرد. شرکت ها و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند. در طول برنامه ششم جزء بند ۲ ماده فوق بر بخش مغایر با تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.
ج) عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های (برای روستاهای فاقد دهیاری) و مناطق عشایری همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست های اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از رییس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متاثر توزیع می شود.
تبصره- در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، روسای سازمان های برنامه و بودجه استان های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :