آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 200016
تاریخ انتشار : 27 دی 1395 21:26
تعداد بازدید : 1158

رگولاتوری تصویب کرد

بازگشت طرح های تشویقی اپراتورها به شرط حفظ کیفیت

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات مربوط به طرح های تعرفه ای تشویقی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را بررسی و تصویب کرد.

فناوران- در جلسه شماره  249، پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات درخصوص تعیین مقررات برای طرح های تعرفه ای تشویقی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات توسط کمیسیون بررسی و تصویب شد.
 محدود شدن طرح های تشویقی
براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات هر اپراتور صرفا می تواند حداکثر هشت بار در سال طرح های تشویقی را برای خدمات موردنظر خود به تفکیک در حوزه ثابت و موبایل  ارایه کند. تمدید طرح تشویقی بعد از پایان مدت آن، به عنوان یک طرح تشویقی جدید محسوب شده و در فهرست تعداد هشتگانه امکان ارایه طرح تشویقی اپراتور لحاظ خواهد شد، مگر آنکه تمدید طرح تشویقی برای تکمیل مدت زمان سه ماهِ طرح تشویقی اولیه بوده باشد. مجموع مدت کل زمان ارایه طرح های تشویقی در سال، اعم از طرح تشویقی یا تمدیدیه طرح تشویقی، نباید بیش از هشت ماه از سال باشد. 
 طرح تشویقی، پایین تر از کف تعرفه
براساس این مصوبه در صورت وجود کف تعرفه مصوب کمیسیون برای یک خدمت، تعرفه خدمات در قالب طرح های تشویقی می تواند پایین تر از کف تعرفه مصوب باشد. در صورت نبود کف تعرفه مصوب برای خدمات، یک چهاردهم سقف تعرفه به عنوان ملاک سنجش خواهد بود. با این حال محدودیتی نیز برای اپراتورهای بزرگ در نظر گرفته شده است به این صورت که تعرفه طرح های تشویقی اپراتور با سهم بازار بیش از 10 درصد حداکثر می تواند بیست درصد از کف تعرفه پایین تر باشد و تعرفه طرح های تشویقی اپراتور با سهم بازار کمتر از 10 درصد  حداکثر می تواند چهل درصد  از کف تعرفه پایین تر باشد. 
هر طرح تشویقی می تواند حداکثر شامل پنج بسته خدمتی حاوی یک خدمت یا ترکیبی از چند خدمت با مهلت مقرر و با تعیین مبلغ برای کل بسته باشد. 
اپراتور حداقل دو هفته قبل از اجرای طرح موظف است نسبت به اعلام تعرفه هر طرح تشویقی با جزئیات مربوطه، حداقل شامل مدت ارایه طرح و مدت استفاده از طرح، به سازمان اقدام کند. ارایه طرح و خدمت از سوی اپراتور مشروط به سپری شدن زمان اعلام شده در این ماده و عدم دریافت هرگونه نامه رد طرح یا نامه اصلاحیه طرح از سوی سازمان است. البته چنانچه در بسته خدمتی اپراتور نسبت به ارایه مودم، آنتی ویروس، گوشی و دیگر تجهیزات و خدمات خارج از موضوع پروانه اقدام کند، قیمت مودم، آنتی ویروس،گوشی و سایر تجهیزات مستقل از قیمت خدمات است و باید به صورت مجزا تعیین و اعلام شود. همچنین در صورتی که اپراتور در طرح تشویقی مایل است خدمات را هم در ساعات کم مصرف و هم در ساعات عادی ارایه دهد، باید خدمات قابل ارایه در ساعات عادی و ساعات کم مصرف را به صورت تفکیک شده اعلام کند. 
 اطلاع رسانی مشخص درباره طرح های تشویقی
اپراتور بايد در بخش عمومی پورتال خود ضمن اعلام همه تعرفه های عادی، بخش مشخصی را به اعلام طرح های تشویقی تخصیص دهد و ضمن به روز رسانی آن، مشخصات شفاف طرح های تشویقی به همراه تاریخ شروع و پایان طرح و نحوه شارژینگ آن ها را اعلام کند. 
در کلیه تبلیغات مربوط به طرح های تشویقی نیز مشخصات اصلی طرح و تاريخ شروع و پايان باید منتشر شود.
 حفظ کیفیت خدمات، شرط طرح های تشویقی
ارایه طرح های تشویقی منوط به حفظ کیفیت خدمات است و در صورتی که طرح تشویقی منجر به افت کیفیت شود، اپراتور باید براساس شرایط اعلام شده توسط سازمان، نسبت به توقف طرح اقدام و در این خصوص اطلاع رسانی لازم را برای مشترکان خود داشته باشد.
در صورتی که سازمان به دلایلی از قبیل حفظ تعادل در بازار، تداوم رقابت سالم و ارایه خدمات و رشد کیفی آنها با ارایه طرح های تشویقی، ادامه آن یا توقف طرح پیش از موعد اتمام ارایه طرح موافقت نکند، موضوع را به اپراتور اعلام می کند. در این صورت اپراتور مجاز به اجرا یا ادامه یا توقف طرح نیست. 
درصورتی که سازمان اصلاحاتی را جهت اعمال در طرح های تشویقی به اپراتور اعلام کند یا اطلاعات طرح های در دست اجرای اپراتور را بخواهد، اپراتور موظف است تا اقدامات لازم را درخصوص اصلاح موارد اعلام شده یا ارایه اطلاعات درخواست شده به عمل آورد.
 نحوه توقف طرح تشویقی
در صورتی که اپراتور قصد توقف طرح تشويقی را در مدت زمان دسترسی به طرح داشته باشد، بايد حداقل هفت روز قبل از اجرای تصميم خود، با رعایت موضوع ماده 12، اين موضوع را به اطلاع سازمان برساند.
اگر طرح تشویقی بنا به درخواست اپراتور و با تایید سازمان یا بنا به ابلاغ سازمان متوقف شود، اپراتور موظف است نسبت به ارایه طرح، به مشترکانی که پیش تر نسبت به خرید طرح اقدام کرده و به عنوان مشترکان فعلیِ استفاده کننده از طرح مذکور محسوب می شوند تا پایان مدت اعلام شده در طرح، خدمت مربوطه را ارایه کند. 
سازمان اطلاعات موردنیاز برای ارایه طرح های تشویقی را در چارچوبی تدوین و به اپراتورها ابلاغ خواهد کرد. در صورت عدم ارایه اطلاعات موردنیاز، سازمان می تواند از شروع طرح جلوگیری کند.
اپراتور موظف است در حین اجرای طرح های تشویقی، اطلاعات مورد درخواست سازمان را ارایه کند. در صورت عدم ارایه اطلاعات موردنظر، سازمان می تواند طرح را متوقف کند. 
اپراتور باید حداکثر یک ماه پس از اتمام ارایه طرح های تشویقی، آمار مربوط به میزان استفاده از طرح را به شرح چارچوب ابلاغی سازمان به سازمان ارایه کند.
در پایان کمیسیون تنظیم مقررات تاکید کرده است که تفسیر مفاد این مصوبه صرفا با کمیسیون است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :