آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 200020
تاریخ انتشار : 27 دی 1395 21:32
تعداد بازدید : 444

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:

الزام بنگاه های اقتصادی به ارایه صورت مالی همراه اظهارنامه

واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی ملزم به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه شدند.

فناوران- سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مجلس شورای اسلامی، کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی ملزم به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه هستند و در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات متعلق خواهند بود.
الف ـ شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی»
۱ـ شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
۲ـ شرکت ها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.
با توجه به تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم درباره مشمولان این بند که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ است، لازم الاجراست.
ب ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس نوع فعالیت
۱ـ شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۳۷۶ در ایران ثبت شده اند.
۲ـ شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.
۳ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.
ج ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس حجم فعالیت
سایر اشـخاص حقـوقی و حقیـقی (شامل شرکـت های سهـامی خـاص و سایـر شرکت ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش یا خدمات ـ اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال (درباره شـرکت های پیمانکاری، دریافتـی آنها بابت پیمان های منعقدشده بیش از ۵۰ میلیارد ریال) یا جمع دارایی های آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۸۰ میلیارد
 ریال باشد.
مفاد این اطلاعیه درخصوص اشخاص موضوع بندهای (ب) و (ج) که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ و به بعد می باشد، لازم الرعایه است.
مراتب فوق در راستای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ اعلام می گردد و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :