آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 200153
تاریخ انتشار : 29 دی 1395 10:31
تعداد بازدید : 810

همسو با اصلاح ساختار نظام بانکی نیازمند است

ضرورت استقرار نظارت نوین در بانک ها

در چند ماه اخیر مباحث بسیاری درباره تغییر و اصلاح در زمینه ساختار نظام بانکی کشور صورت گرفته است که در میان یکی از مباحث مطروحه در این زمینه، ضرورت اصلاح درخصوص ساختار و روش های نظارتی در بانک های کشور مطرح است. سیستم بانکی کشور طی30 سال گذشته در حوزه بانکداری الکترونیکی، افزایش حجم تراکنش های بانکی، اطلاعات بانک ها و افزایش سیستم ها و سامانه های عملیاتی در بانک ها با تغییرات بسیاری مواجه بوده است، اما نظارت در بانک ها هم راستا با این تغییرات رشد نکرده و در اکثر بانک ها هنوز نظارت به صورت سنتی صورت می پذیرد.

ایبِنا- به منظور ارتقای نظام بانکی کشور استقرار یک نظام نظارتی اثربخش و مبتنی بر ریسک، مطابق با استانداردها و الزامات بین المللی کمیته بال الزامی است. ساختار نظام نظارتی اثربخش در سیستم بانکی کشور  از دو جنبه نحوه نظارت اثربخش بانک مرکزی بر بانک ها (نظارت مستقل و خارج از بانک) و  نحوه نظارت اثربخش در بانک ها توسط هیات مدیره و مدیریت ارشد (نظارت در درون بانک) قابل بررسی است.  بدون تعریف و استقرار نظارت اثربخش در دو سطح فوق نمی توان به یک سیستم نظارتی اثربخش در سطح نظام بانکی کشور اقدام کرد. 
رونمایی از مدل جدید نظارتی 
 در یک ماه گذشته بانک مرکزی مدل جدید نظارت بر بانک ها را رونمایی کرد که در آن مدل عملیاتی نظارت بر بانک ها توسط بانک ها طراحی و ارایه شد. در همین راستا بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ رهنمودی با عنوان «رهنمودهای اصول حاکمیت شرکتی برای بانک ها» براساس الزامات کمیته بال ۲۰۱۵ منتشر کرد که شامل ۱۳ اصل است. در این رهنمود به دفعات، به ساختار نظارت نوین به سه خط دفاعی که هر یک از آنها نقش مهمی را ایفا می کنند، پرداخته شده است. بر همین اساس این سه سطح عبارتند از: سطح عملیاتی - نخستین سطح دفاعی متضمن ریسک است که در همین راستا، ریسکی را که در اجرای فعالیت های خود متحمل می شود شناسایی و مدیریت می کند. اولویت خط دوم دفاعی، واحد مدیریت ریسک است و مستقل از سطح اول است که مسوولیت شناسایی مخاطرات آتی، ارزیابی، پایش و گزارشگری ریسک را برای یک بنگاه اقتصادی بزرگ در یک سرمایه گذاری عظیم بر عهده دارد.واحد رعایت الزامات (تطبیق) نیز به عنوان بخشی از خط دوم دفاعی تلقی می شود. واحد حسابرسی داخلی در ارتباط با خط سوم دفاعی است که مسوولیت هدایت، بازنگری و حسابرسی های عمومی و مبتنی بر ریسک را به منظور ارایه تضمین به هیات مدیره درخصوص جایگاه مناسب خط مشی ها، فرآیندها و کاربرد مستمر آنها در رابطه با کلیات چارچوب حکمرانی که مشتمل برچارچوب حاکمیت ریسک است، بر عهده دارد.
 مقایسه استانداردهای بین المللی 
نکته حائز اهمیت اینکه در ادبیات و متون به کاررفته در توصیه های کمیته نظارت بانکی بازل، جز موارد مربوط به بانک های مرکزی ایران، دیگر شاهد واژه یا کارکردهایی به نام بازرسی در بانک ها به منظور نظارت در بانک ها نیستیم. امروزه تعاریف ما برای بخش ها یا کارکردهای مختلف نظارت در بانک، مبتنی بر این موضوع است که آن بخش یا کارکرد در امر نظارت و کنترل به منظور کاهش ریسک و تحقق اهداف بانک چه مسوولیتی را انجام می دهد و در همین راستا دیگر اصطلاح قدیمی «بازرسی» یا کارکرد آن که واژه ای بسیار فراگیر و عام است،  پاسخگوی نیاز مدیریت در ادبیات بین المللی نظارت و بانکداری نیست. در دنیای امروز بانکداری بخشی از وظایف بازرسی در حوزه نظارت بر کنترل داخلی به «واحد حسابرسی داخلی»  و در حوزه رعایت قوانین و مقررات نیز به «واحد تطبیق» و در حوزه نظارت و ارزیابی بر ریسک های عملیاتی در سطح شعب و عملیات بانک به «واحد مدیریت ریسک» منتقل شده است. بر همین اساس، الزامی است بانک های کشور نسبت به استقرار یک نظام نظارتی نوین در بانک ها با توجه به چارچوب ها و استانداردهای بین المللی شامل راهبری شرکتی، کنترل های داخلی و مدیریت ریسک در راستای پاسخگویی نیاز مدیریت ارشد بانک ها و جلوگیری از منافع سرمایه گذاران و پاسخگویی به مراجع نظارتی مانند بانک مرکزی اقدام کنند.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :