آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 201600
تاریخ انتشار : 17 بهمن 1395 10:36
تعداد بازدید : 593

مدل نوین نظارت بانک مرکزی بر بانک ها اجرایی می شود

نظام بانکداری در دنیا و البته تاحدودی در ایران هم در دهه های اخیر از مرحله بانکداری سنتی به یک مرحله کاملا نوین گام نهاده و بر کسی پوشیده نیست که مدل های نظارتی بر شبکه بانکی هم باید همگام با این تغییر فاز تغییر کند. یکی از ایرادهای مهم نظام بانکی کشورمان هم کهنه بودن مدل های نظارتی بر بانک هاست و حالا ظاهرا قرار است مدل جدیدی از نظارت که چند سال است در بانک مرکزی در دست تدوین است، بعد از تایید شورای پول و اعتبار اجرایی شود.

فناوران- کارشناسان بر این اعتقاد هستند برای تقویت نظام بانکی و فراهم شدن زمینه های پیشرفت بانک ها خصوصا در حوزه های بانکداری الکترنیکی باید نظام نظارتی و همچنین سیستم ارزش گذاری بانکی تغییر کند. مدل نوین نظارت بر بانک ها هم در این راستا قرار است اجرایی شود. در آخرین جلسه شورای پول و اعتب÷ار هم (سه شنبه شب گذشته) مدلی که در این حوزه از سوی بانک مرکزی طراحی شده است، مورد بررسی قرار گرفت و آنطور که بانک مرکزی در تارنمای خود منتشر کرده، قرار است این مدل جدید نظارتی در نظام بانکی اجرایی شود. 
در جلسه شورای پول و اعتبار گزارش مشروح بانک مرکزی درباره پروژه «بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها» مطرح شد. شواهد نشان می دهد در دوره ده ساله اخیر ایران، گسترش بانکداری خصوصی با ارتقای نظارت کارآمد و متناسبی مواجه نبوده و این امر در بستری از تحولات اقتصادی این دوران، نظام بانکی ایران را با وضعیتی نابسامان مواجه كرده است.
بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم، موضوع بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها را در دستور کار قرار داد تا پروژه ای با محوریت معاونت نظارتی بانک مرکزی و همکاری نخبگان و متخصصان داخلی و با استفاده از توان علمی دانشگاه ها تعریف شده و با مطالعه سیستم های نظارتی پیشرفته، مدل جدید و روزآمد نظارت بر بانک ها طراحی شود. 
پس از چند ماه مطالعات زمینه ای، درنهایت با تعریف طرح مشترکی بین بانک مرکزی و دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مشاور، عملیات بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها آغاز شد که اکنون نتیجه آن، تدوین مدل نوین نظارتی است.
این پروژه با تشکیل کمیته های هفت گانه حسابداری و مالی، حسابرسی، اقتصادی، حقوقی و فقهی، فناوری اطلاعات، طراحی مدل و تدوین گزارش ها کار خود را آغاز کرد. هم زمان کمیته راهبری پروژه نیز در بانک مرکزی تشکیل شد. 
در این پروژه تجربیات حدود 50 کشور دنیا در زمینه های مختلف بررسی و بهره برداری شد. با توجه به مأموریت تعریف شده در پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی، ماحصل جمع بندی نتایج حاصل از مراحل آسیب شناسی وضعیت فعلی نظارت بر بانک ها، نظرسنجی از خبرگان و صاحب نظران حوزه بانکداری و همچنین مطالعات تطبیقی ساختاریافته برای درک ابعاد نظارت کلان مالی و بانکی، نهایتاً نظر کمیته تدوین مدل نظارتی بر استفاده از ایده ساختاری نظارت کسب وکار محور، برگرفته از جدیدترین مدل نظارتی اتحادیه اروپا قرار 
گرفت. 
براساس گزارش بانک مرکزی، در این فرآیند توجه به چهار محور اساسی در شکل دهی پایه های مدل نظارتی جدید از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، این چهار محور از ارکان ریسک محوری، گروه محوری، کسب وکار محوری و اصلاح محوری تشکیل شده است. 
در طراحی نظری مدل جدید نظارتی، اصول 29گانه نظارت بانکی بال مانند اغلب کشورهای جهان پایه و اساس طراحی مدل نظارتی قرار گرفته است و با توجه به حاکمیت چارچوب بانکداری بدون ربا، اصل تطبیق یافته «نظارت بر عملیات شرعی» به عنوان اصل سی ام در طراحی نظری مدل نظارتی بانکداری ایران برای پوشش مقتضیات شرعی صنعت بانکداری و تطبیق با قانون حاکم به مجموعه اصول بال برای اعمال در ایران اضافه شد. 
 
 طبقه بندی بانک ها در چهار سطح 
همچنین با استقرار این مدل، بانک ها بر اساس وضعیت ریسکی طبقه بندی می شوند. رویکرد نظارتی به صورتی فراگیر از سطح نظارت پایه آغاز شده و در هر مرحله با افزایش دامنه و شدت نظارت به سطح بانک های ریسکی تر اعمال می شود. 
با توجه به رویکرد اصلاح محور، هدف مدل نظارتی بر سامان دهی بانک های با درجه ریسک بالاتر و انتقال آن ها به محدوده ریسکی پایین تر است.
این طبقه بندی مبنای فرآیند نظارت هوشمندانه بر بانک هاست که انتظار می رود کارایی و اثربخشی نظارت را به میزان قابل توجهی ارتقا دهد. براساس طبقه بندی انجام شده، فعالیت های نظارت بر بانک ها در سطح نقاط آسیب پذیر و حائز اهمیت بانک متمرکز می شود. به علاوه سنجه های حیاتی در سیستم، تعریف و برچسب گذاری شده است. 
به نحوی که اگر هریک از سنجه ها از مرز بحرانی تعیین شده عبور کند، فارغ از طبقه بانک، مشمول اقدامات نظارتی ویژه می شود.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :