آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 204964
تاریخ انتشار : 25 اسفند 1395 10:48
تعداد بازدید : 1983

جابه جایی ۱۱۸ هزار میلیارد تومان در۹۹۱ میلیون تراکنش

تراکنش های اینترنتی 13 درصد رشد کرد

در بهمن ماه سال جاری از پنج میلیون پایانه تراکنش دار فروشگاهی در سراسر کشور گزارش شده است که 991 میلیون تراکنش به ارزش 118 هزار میلیارد تومان روی پایانه های فروشگاهی انجام شده است.


فناوران - بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در بهمن ماه سال جاری، 5 میلیون پایانه تراکنش دار فروشگاهی در سراسر کشور گزارش شده است. 
بر این اساس از مجموع 991 میلیون تراکنش فروشگاهی در بهمن ماه، 827 میلیون تراکنش مربوط به خرید (30/4درصد رشد ماهانه)، 90 میلیون تراکنش مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ (36/3درصد رشد ماهانه) و 75 میلیون تراکنش مربوط به مانده گیری (35/2درصد رشد ماهانه) است. 
در بهمن ماه سال جاری با اضافه شدن 547 پایانه، تعداد پایانه های اینترنتی به 22 هزار پایانه رسیده است و نسبت به دی ماه 58/2درصد رشد داشته است. تعداد تراکنش های انجام شده روی پایانه های اینترنتی 30 میلیون تراکنش بوده که 26 میلیون تراکنش خرید و 4 میلیون تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ گزارش شده است. 
تعداد تراکنش های انجام شده روی پایانه های اینترنتی نیز در مقایسه به دی ماه 13/6درصد رشد داشته است. ارزش تراکنش های انجام شده روی پایانه های اینترنتی در بهمن ماه 108 هزار میلیارد ریال بوده است. از این مبالغ، 95 هزار میلیارد ریال مربوط به تراکنش های خرید (97/12 درصد رشد ماهانه) و 12 هزار میلیارد ریال مربوط به تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ (منفی 1/96 درصد رشد ماهانه) است. تعداد پایانه های موبایلی در بهمن ماه با منفی 34/0درصد رشد ماهانه به یک هزار و صد و شصت و پنج پایانه رسیده است. 
بر اساس آمار بانک مرکزی، 4 پایانه موبایلی در کشور غیرفعال شده است تعداد تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ انجام شده روی پایانه های موبایلی 112 میلیون تراکنش (با رشد ماهانه 81/3درصد) گزارش شده است. مجموع مبالغ تراکنش های موبایلی در بهمن ماه 6 هزار میلیارد ریال بوده و نسبت به ماه قبل 69/8درصد رشد داشته است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :