آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 211879
تاریخ انتشار : 24 خرداد 1396 11:14
تعداد بازدید : 633

رییس اتاق اصناف ایران:

مبنای مالیات ۹۵ اصناف 8درصد بیشتر از سال ماقبل

رییس اتاق اصناف ایران با ارسال نامه ای به روسای اتاق اصناف مراکز استان ها اعلام کرد: مبنای مالیات سال ۹۵ اصناف افزایش ۸ درصدی نسبت به عملکرد ۹۴ است.

فناوران - متن نامه علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران به روسای اتاق های اصناف مراکز استان ها به شرح زیر است:
۱-کلیه مؤدیانی که در اجرای دستورالعمل تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم نسبت به تکمیل فرم تهیه شده در سامانه سازمان امور مالیاتی اقدام می کنند، با رعایت مقررات مربوطه، مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ آنها با هشت درصد افزایش، مبنای مالیات مقطوع سال ۱۳۹۵ آنها قرار می گیرد.
۲-چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مالیات تعلق گرفته به مؤدی بیش از مالیات ابرازشده  از سوی مؤدی باشد ، مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه بر اساس مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.
۳-چنانچه مؤدیان در موعد مقرر مالیات ابرازی را در فرم مربوطه اعلام کنند، ادارات امور مالیاتی بدون رسیدگی به پرونده مالیاتی، جهت صدور برگ قطعی بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اقدام خواهند کرد.
۴-با توجه به مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل ابلاغی در خصوص تهیه نکردن اظهار نامه موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم ، فقدان تسلیم اظهار نامه مالیاتی در اجرای این دستورالعمل ، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون فوق نخواهد بود و مالیات مقطوع تعیین شده با در نظر گرفتن معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مذکور، قابل اعمال خواهد بود؛ لذا مالیات به صورت مقطوع تعیین شده است.
۵-به منظور حسن اجرای مفاد دستورالعمل مذکور کمیته ای متشکل از سه نفر از نمایندگان اتاق اصناف ایران و سه نفر از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و در صورت وجود هرگونه ابهام نسبت به تصمیم گیری در خصوص موضوع اقدام خواهند کرد.
در پایان از مؤدیان مالیاتی که در بند ۱و۲ آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم قراردارند، درخواست می شود بر اساس بند یک این دستورالعمل سریعا به حوزه های مالیاتی مراجعه و برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا تاریخ ۳۱خرداد ۹۶ اقدام کنند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :