آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 214370
تاریخ انتشار : 8 مرداد 1396 11:5
تعداد بازدید : 536

بر خلاف کاهش بدهی بخش غیردولتی

بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافت

آمار بانک مرکزی نشان می دهد که بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی در فروردین ماه سال جاری با 0/5درصد کاهش نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۵ به ۹۱۳۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.


فناوران - بر اساس آمار اعلام شده در گزیده های آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی و در بخش خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی آمده است که میزان دارایی های خارجی بانک ها در فروردین ماه سال جاری به ۵۷۱۴ هزار میلیارد ریال رسید که این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته 1/9 درصد کاهش یافته است همچنین بدهی بخش دولتی در اولین ماه سال ۱۳۹۶ به ۲۲۵۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفندماه سال قبل 2/5 درصد افزایش نشان می دهد. براساس آمار اعلام شده بدهی دولت به سیستم بانکی در این دوره زمانی به ۱۹۳۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که رشدی 1/4درصدی نسبت به اسفندماه داشته است. بدهی شرکت ها و موسسات دولتی در فروردین ماه سال جاری با کاهش 4/6درصدی نسبت به اسفندماه رقم ۳۱۷ هزار میلیارد ریالی را نشان می دهد.
 افزایش 1/4درصد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
بر اساس این آمار میزان دارایی های خارجی این بانک در فروردین ماه سال جاری به ۳۳۷۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده که در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 0/6درصد کاهش نشان می دهد.با این حال میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی نیز با 8/21 افزایش در دوره زمانی مشابه به ۶۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رشد 4/1درصدی نسبت به اسفندماه به ۵۹۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز در فروردین ماه سال جاری با 3/1درصد افزایش نسبت به اسفند سال ۱۳۹۵ به رقمی معادل ۱۰۰۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.
 افزایش 0/3درصدی سپرده بانک ها 
با این حال سپرده بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری با 0/3درصد افزایش به ۱۳۱۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. براساس آمار اعلام شده، سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی با 9/8درصد رشد به ۴۰۶ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. گزیده های آماری انتشار یافته از سوی بانک مرکزی بیانگر آن است که دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ با 7/3 درصد کاهش نسبت به اسفندماه سال قبل به ۲۳۴۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. با این حال میزان اسکناس و مسکوک بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در دوره زمانی مشابه با 42/4درصد رشد، رقم ۱۳۰ هزار میلیارد ریال را نشان می دهد.بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در فروردین ماه سال جاری با 9/1درصد افزایش نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۵ به ۱۶۵۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. بدهی بخش غیردولتی نیز به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در این دوره با 0/5درصد کاهش، عدد ۹۱۳۱ هزار میلیارد ریال را نشان می دهد.براین اساس میزان دارایی های خارجی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در فروردین ماه سال جاری با 0/6درصد کاهش نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۵ به ۱۴۳۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین میزان اسکناس و مسکوک در اختیار کل بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی با 21/9درصد افزایش در دوره زمانی مشابه به ۶۴ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. بدهی بخش دولتی به کل بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی رشدی ۱/۱ درصدی داشته و رقم ۷۳۴ هزار میلیاردی را نشان می دهد. با این حال بدهی بخش غیردولتی نیز به بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در دوره زمانی مشابه 0/7 درصد کاهش یافته و به عدد ۵۶۷۲ هزار میلیارد ریالی رسیده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :