آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 2370
تاریخ انتشار : 2 آبان 1390 11:40
تعداد بازدید : 667

استفاده از خودپرداز نسبت به کارتخوان 17 به 92درصد

بانک های پیشرو در سرمایه گذاری کارتخوان

استفاده از خودپرداز نسبت به پایانه های فروشگاهی در میان بانک های کشور در تیرماه نشان می دهد تنها چهار بانک نسبت استفاده مردم از خودپردازهای منصوبه در شعب نسبت به پایانه های منصوبه آن بانک در فروشگاه ها کمتر از ۵۰ درصد است این درحالی است که به صورت کلی در شبکه بانکی نسبت استفاده از خودپرداز به پایانه های فروشگاهی معادل ۷۱ به ۲۹ درصد است.

پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی- بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در بانک‌های پارسیان، ملت، سامان و صنعت و معدن میزان استفاده مردم از خودپرداز نسبت به پایانه‌های فروشگاهی عددی کمتر از ۵۰ درصد است. به عبارت دیگر مردم از پایانه‌های فروشگاهی این بانک‌ها بیش از خودپردازهای‌شان استفاده می‌کنند.
بنابر این گزارش، میزان استفاده از خودپردازهای منصوبه در شعب بانک پارسیان نسبت به پایانه‌های منصوبه این بانک در مراکز فروشگاهی ۸ به ۹۲ درصد است که
 در واقع یک رکورد محسوب می‌شود.
در همین حال بانک ملت نیز رتبه خوبی را کسب کرده است. نسبت استفاده خودپرداز به پایانه فروشگاهی این بانک نیز ۳۷ به ۶۳ درصد است. در رتبه سوم بانک صنعت و معدن قرار دارد که نسبت مذکور حدود ۴۲ به ۵۸ درصد است. سپس بانک سامان در رتبه چهارم قرار دارد که نسبت استفاده از خودپردازها به پایانه‌های منصوبه‌اش معادل ۴۵ به ۵۵ است.
بانک پاسارگاد اگر چه همچنان درصد استفاده از خودپردازها نسبت به پایانه‌های فروشش بالای ۵۰ درصد است اما تا حدی در مرز قرار دارد و چهار بانک مذکور را تعقیب می‌کند؛ نسبت مذکور در این بانک
۵۲ به ۴۸ است.
در میان بانک‌های دیگری که در حوزه پایانه‌های فروشگاهی سرمایه‌گذاری کرده‌اند بانک‌های ملی، صادرات، بانک تجارت، اقتصاد نوین و بانک  کشاورزی هستند که در میان این بانک‌ها اقتصاد نوین از نسبت ۶۰ به ۴۰ برخوردار است و در واقع در خصوص میزان استقبال مردم از پایانه‌های فروشگاهی نسبت به خودپردازهایش پس از بانک پاسارگاد قرار دارد.
همچنین نسبت مذکور در بانک تجارت ۶۹ به  ۳۱، در بانک صادرات ۷۹ به ۲۱ درصد، در بانک ملی ۸۲ به ۱۸ و در بانک کشاورزی ۸۴ به ۱۶ است.
نسبت‌های مذکور به معنای این نیست که میزان تراکنش‌های صورت گرفته روی پایانه‌های این بانک‌ها کم صورت گرفته بلکه به خاطر آن است که شبکه خودپردازهای این بانک‌ها بسیار گسترده‌تر از شبکه پایانه‌های فروشگاهی است.ارقام نشان می‌دهد به ازای هر خودپرداز در بانک پارسیان نزدیک ۶۱۲ پایانه فروش، در بانک ملت ۸۲ کارتخوان، در سامان ۱۳۶ دستگاه، در پاسارگاد ۱۹۱ کارتخوان، در اقتصاد نوین ۸۸ دستگاه، در بانک تجارت ۷۱ پایانه فروشگاهی، در بانک صادرات ۱۰۶ دستگاه، در بانک ملی ۶۲ دستگاه و در بانک کشاورزی نیز ۷۳ دستگاه و در صنعت و معدن ۷۹ دستگاه کارتخوان نصب شده است.
این ارقام نشان می‌دهد بانک پارسیان با فاصله زیاد روی پایانه‌های فروشگاهی خود سرمایه گذاری کرده است. بانک‌های دیگر اگر چه تعداد پایانه‌های منصوبه آنها نیز کم نیست اما بنابر وظایف ملی یا سیاست‌های تبلیغی روی توسعه شبکه خودپرداز نیز تاکید داشته‌اند.

پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی- بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در بانک‌های پارسیان، ملت، سامان و صنعت و معدن میزان استفاده مردم از خودپرداز نسبت به پایانه‌های فروشگاهی عددی کمتر از ۵۰ درصد است. به عبارت دیگر مردم از پایانه‌های فروشگاهی این بانک‌ها بیش از خودپردازهای‌شان استفاده می‌کنند.
بنابر این گزارش، میزان استفاده از خودپردازهای منصوبه در شعب بانک پارسیان نسبت به پایانه‌های منصوبه این بانک در مراکز فروشگاهی ۸ به ۹۲ درصد است که
 در واقع یک رکورد محسوب می‌شود.
در همین حال بانک ملت نیز رتبه خوبی را کسب کرده است. نسبت استفاده خودپرداز به پایانه فروشگاهی این بانک نیز ۳۷ به ۶۳ درصد است. در رتبه سوم بانک صنعت و معدن قرار دارد که نسبت مذکور حدود ۴۲ به ۵۸ درصد است. سپس بانک سامان در رتبه چهارم قرار دارد که نسبت استفاده از خودپردازها به پایانه‌های منصوبه‌اش معادل ۴۵ به ۵۵ است.
بانک پاسارگاد اگر چه همچنان درصد استفاده از خودپردازها نسبت به پایانه‌های فروشش بالای ۵۰ درصد است اما تا حدی در مرز قرار دارد و چهار بانک مذکور را تعقیب می‌کند؛ نسبت مذکور در این بانک
۵۲ به ۴۸ است.
در میان بانک‌های دیگری که در حوزه پایانه‌های فروشگاهی سرمایه‌گذاری کرده‌اند بانک‌های ملی، صادرات، بانک تجارت، اقتصاد نوین و بانک  کشاورزی هستند که در میان این بانک‌ها اقتصاد نوین از نسبت ۶۰ به ۴۰ برخوردار است و در واقع در خصوص میزان استقبال مردم از پایانه‌های فروشگاهی نسبت به خودپردازهایش پس از بانک پاسارگاد قرار دارد.
همچنین نسبت مذکور در بانک تجارت ۶۹ به  ۳۱، در بانک صادرات ۷۹ به ۲۱ درصد، در بانک ملی ۸۲ به ۱۸ و در بانک کشاورزی ۸۴ به ۱۶ است.
نسبت‌های مذکور به معنای این نیست که میزان تراکنش‌های صورت گرفته روی پایانه‌های این بانک‌ها کم صورت گرفته بلکه به خاطر آن است که شبکه خودپردازهای این بانک‌ها بسیار گسترده‌تر از شبکه پایانه‌های فروشگاهی است.ارقام نشان می‌دهد به ازای هر خودپرداز در بانک پارسیان نزدیک ۶۱۲ پایانه فروش، در بانک ملت ۸۲ کارتخوان، در سامان ۱۳۶ دستگاه، در پاسارگاد ۱۹۱ کارتخوان، در اقتصاد نوین ۸۸ دستگاه، در بانک تجارت ۷۱ پایانه فروشگاهی، در بانک صادرات ۱۰۶ دستگاه، در بانک ملی ۶۲ دستگاه و در بانک کشاورزی نیز ۷۳ دستگاه و در صنعت و معدن ۷۹ دستگاه کارتخوان نصب شده است.
این ارقام نشان می‌دهد بانک پارسیان با فاصله زیاد روی پایانه‌های فروشگاهی خود سرمایه گذاری کرده است. بانک‌های دیگر اگر چه تعداد پایانه‌های منصوبه آنها نیز کم نیست اما بنابر وظایف ملی یا سیاست‌های تبلیغی روی توسعه شبکه خودپرداز نیز تاکید داشته‌اند.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :