آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 24348
تاریخ انتشار : 26 اسفند 1391 10:46
تعداد بازدید : 1202

در پی مغایرت میان قوانین، معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد:

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات از مالیات بر درآمد معافند

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات مشمول معافیت از مالیات بر درآمد هستند.

فناوران- در پی اختلاف و مغایرت در مورد معافیت واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات از مالیات که براساس بخشنامه معاون اول رییس جمهور تعیین شده بود، با رای معاونت حقوقی رییس جمهور، به نفع معافیت واحدهای فناوری اطلاعات به پایان رسید.

ماجرا به روایت وزیر اقتصاد
سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و به فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس جمهور در مورد مغایرت میان تصویب نامه وزرای عضو کمیسیون لوایح در مورد معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات و متن تبصره 2 ماده 132 مجموعه قوانین مالیاتی نامه نوشته و خواستار تعیین تکلیف شده است.
در این نامه آمده است:
«عطف به نامه مورخ 23 مرداد 1391 در ارتباط با تصویب نامه مورخ 10 دی 1390 وزرای عضو کمیسیون لوایح راجع به معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به استحضار می رساند:
طبق نظریه آن معاونت به شرح نامه صدراالشاره با توجه به اینکه ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384، صرفا استثنای مذکور در تبصره (2) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال را 1380 لغو کرده است. بنابراین حکم موضوع بند الف ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و... در ارتباط با اصلاح تبصره (2) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم که در تاریخ 24 مرداد 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است کماکان به قوت خود باقی است.
از طرفی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات آن معاونت، در مجموعه قوانین مالیاتی که در شهریورماه سال 1390 منتشر شده است، با توجه به اصلاحی مورخ 26 مرداد 1382 و 15 آبان 1384، متن تبصره (2) ماده 132 را به شرح زیر در کتاب مذکور درج کرده
است:
«معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یک صد و بیست کیلومتری مرکز و اصفهان و سی کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نخواهد بود».
با توجه به مراتب فوق طبق نظر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات آن معاونت، حکم کلی استثنا مذکور در تبصره (2) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به موجب ماده 66 قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 لغو شده است.
بنابراین با عنایت به مغایرت ایجاد شده به شرح فوق خواهشمند است دستور فرمایید مراتب مجددا بررسی و نتیجه را به این وزارتخانه اعلام کنند.»
پاسخ معاون رییس جمهور
بداغی معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به وزیر امور اقتصاد و دارایی رای به معافیت واحدهای فناوری اطلاعات داده است.
در این نامه آمده است:
«عطف به نامه مورخ 27 مهر ماه راجع به معافیت مالیاتی واحدهای توسعه فناوری اطلاعات اعلام می‌دارد:
نظر به این که مراتبط با توجه به اختلاف نظر وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت براساس اصل (134) قانون اساسی طی تصویب نامه مورخ 10 دی 1390 تعیین تکلیف شده است و تصویب‌نامه یاد شده نیز براساس اصل (138) قانون اساسی، مورد ایراد قرار گرفته است. علی‌هذا طبق اصل (138) قانون اساسی مصوبه فوق‌الذکر لازم الاجرا است.»

ابلاغ وزارتخانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز رای معاون حقوقی رییس جمهور را ابلاغ کرده و اکنون لازم الاجراست.
اصغر رمزی مدیر کل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، نامه مورخ 27 دی 1391 معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص تاکید بر معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات، موضوع تصویب نامه مورخ 10 دی 1391 را لازم الاجرا دانسته و مجددا ابلاغ کرده است.
اصل تصویب نامه
اصل تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به این شرح است:
«محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور 10 دی ماه 1390 خطاب به وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و حقوقی رییس جمهور:
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 10 مهر 1390 بنا به پیشنهاد مورخ 5 دی 1389 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اختلاف نظر بین وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (5) تصویب‌نامه مورخ 27 اسفند 1386 تصویب کردند:
با توجه به ایم که ماده (66) الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1384) به صراحت صرفا استثنای مذکور در تبصره (2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1380) را لغو کرده است. بنابراین استثنای الحاقی به تبصره (2) ماده (132) قانون یاد شده، مندرج در ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور (مصوب 1382) کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان و مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصدهزار نفر جمعیت باشند نیز مطابق (132) قانون یاد شده ژ، مندرج در ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور (مصوب 1382) کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان و مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت باشند نیز مطابق ماده (122) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1380) مشمول معافیت از مالیات بر درآمد هستند.»
گفتنی است اتحادیه فناوران رایانه تهران نیز در اطلاعیه‌ای ضمن انتشار مستندات و نامه‌های ذکر شده تاکید کرد:واحدهای تولیدی فناور یاطلاعات مشمول معافیت از مالیات بر درآمد هستند.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :