آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 28508
تاریخ انتشار : 26 خرداد 1392 12:20
تعداد بازدید : 496

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت اعلام کرد

آخرین وضعیت استفاده ایرانی ها از اینترنت

آخرین وضعیت ضريب نفوذ کاربران اینترنت نشان می دهد که 57/61 درصد ایرانی ها کاربر اینترنت هستند و اتصال به اینترنت از طریق تلفن همراه بیشترین کاربرد را برای کاربران ایرانی دارد.

فناوران- مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت جدول آخرین وضعیت میزان دسترسی و ضریب نفوذ اینترنت در کشور را بر اساس نوع اتصال به این شبکه و نیز تعداد مشترکان و کاربران این پروتکل ارتباطی و تا پایان سال 91 اعلام کرد که بررسی‌ها حاکی از آن است که استان تهران دارای بیشترین کاربر و استان خراسان جنوبی دارای کمترین کاربر اینترنت در کشور هستند.بر اساس این گزارش تعداد كاربران اينترنت در سال 91 برابر با 46 میلیون و 267 هزار و 829 نفر اعلام شده که در این راستا ضريب نفوذ كاربران اينترنت در سال 91 برابر با 57/61 درصد برآورد می‌شود.در این میان بيشترين دسترسي مربوط به اتصال تلفن همراه است که از اين بين اپراتور همراه اول با 12 میلیون و 196 هزار و 868 کاربر، بيشترين تعداد كاربر اينترنت را به خود اختصاص داده‌ است.بنا بر اين آمار، تعداد كاربران اينترنت تلفن همراه در سال 91 نسبت به سال 90 بیش از 63/60 درصد رشد را نشان می‌دهد و همچنين اتصال ADSL داراي 68/44 درصد و اتصال WiMAX نيز داراي 77/133 درصد رشد در سال 91 بوده است.براساس این بررسی‌ها، در بين استان‌هاي كشور استان تهران داراي بيشترين تعداد كاربر اينترنت با ضریب نفوذ 5/80 درصد و استان خراسان جنوبي داراي كمترين كاربر اينترنت با ضریب نفوذ 48/40 درصد در سال 91 بوده‌اند.
با توجه به آنکه جمعيت كشور در اين آمار بنابر اعلام رسمي مركز آمار در سال 90 تعداد 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر در نظر گرفته بعد از استان تهران، استان‌های اصفهان با ضریب نفوذ 4/70 درصد، خوزستان با ضریب نفوذ 48/68 درصد، سمنان با ضریب نفوذ 22/65 درصد و فارس با ضریب نفوذ 66/61 درصد در مکان‌های بعدی تعداد بیشترین کاربر قرار گرفته‌اند.
طبقه‌بندی‌های انجام شده براساس پنج نوع اتصال به اینترنت شامل دایل‌آپ، وایمکس، ADSL، تلفن همراه و فیبرنوری در نظر گرفته شده که این آمار نشان می‌دهد 32 میلیون و 13 هزار و 494 نفر در کشور از طریق موبایل‌های خود به اینترنت متصل می‌شوند؛ این در حالی است که میزان اتصال کاربر نسل سوم موبایل به اینترنت 504 هزار و 743 نفر گزارش شده است و مابقی این آمار از طریق GPRS موبایل به اینترنت متصل می‌شوند. براساس اعلام مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت جمع کل مشترکان اینترنت تا پایان سال 91 در کشور 33 میلیون و 222 هزار و 304 نفر بوده و این در حالی است که تعداد کاربران اینترنت براساس این بررسی‌ها، 46 میلیون و 267 هزار و 829 نفر اعلام شده است.در همین حال ضریب نفوذ مشترکان در سال 91 حدود 44 درصد و ضریب نفوذ کاربران در این سال 57/61 درصد اعلام شده است.

فناوران- مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت جدول آخرین وضعیت میزان دسترسی و ضریب نفوذ اینترنت در کشور را بر اساس نوع اتصال به این شبکه و نیز تعداد مشترکان و کاربران این پروتکل ارتباطی و تا پایان سال 91 اعلام کرد که  بررسی‌ها حاکی از آن است که استان تهران دارای بیشترین کاربر و استان خراسان جنوبی دارای کمترین کاربر اینترنت در کشور هستند.بر اساس این گزارش تعداد كاربران اينترنت در سال 91 برابر با 46 میلیون و 267 هزار و 829 نفر اعلام شده که در این راستا ضريب نفوذ كاربران اينترنت در سال 91 برابر با 57/61 درصد برآورد می‌شود.در این میان بيشترين دسترسي مربوط به اتصال تلفن همراه است که از اين بين اپراتور همراه اول با 12 میلیون و 196 هزار و 868 کاربر، بيشترين تعداد كاربر اينترنت را به خود اختصاص داده‌ است.بنا بر اين آمار، تعداد كاربران اينترنت تلفن همراه در سال 91 نسبت به سال 90 بیش از 63/60 درصد رشد را نشان می‌دهد و همچنين اتصال ADSL داراي 68/44 درصد و اتصال WiMAX نيز داراي 77/133 درصد رشد در سال 91 بوده است.براساس این بررسی‌ها، در بين استان‌هاي كشور استان تهران داراي بيشترين تعداد كاربر اينترنت با ضریب نفوذ 5/80 درصد و استان خراسان جنوبي داراي كمترين كاربر اينترنت با ضریب نفوذ 48/40 درصد در سال 91 بوده‌اند.با توجه به آنکه جمعيت كشور در اين آمار بنابر اعلام رسمي مركز آمار در سال 90 تعداد 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر در نظر گرفته بعد از استان تهران، استان‌های اصفهان با ضریب نفوذ 4/70 درصد، خوزستان با ضریب نفوذ 48/68 درصد، سمنان با ضریب نفوذ 22/65 درصد و فارس با ضریب نفوذ 66/61 درصد در مکان‌های بعدی تعداد بیشترین کاربر قرار گرفته‌اند.طبقه‌بندی‌های انجام شده براساس پنج نوع اتصال به اینترنت شامل دایل‌آپ، وایمکس، ADSL، تلفن همراه و فیبرنوری در نظر گرفته شده که این آمار نشان می‌دهد 32 میلیون و 13 هزار و 494 نفر در کشور از طریق موبایل‌های خود به اینترنت متصل می‌شوند؛ این در حالی است که میزان اتصال کاربر نسل سوم موبایل به اینترنت 504 هزار و 743 نفر گزارش شده است و مابقی این آمار از طریق GPRS موبایل به اینترنت متصل می‌شوند.  براساس اعلام مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت جمع کل مشترکان اینترنت تا پایان سال 91 در کشور 33 میلیون و 222 هزار و 304 نفر بوده و این در حالی است که تعداد کاربران اینترنت براساس این بررسی‌ها، 46 میلیون و 267 هزار و 829 نفر اعلام شده است.در همین حال ضریب نفوذ مشترکان در سال 91 حدود 44 درصد و ضریب نفوذ کاربران در این سال 57/61 درصد اعلام شده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :