آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 29272
تاریخ انتشار : 11 تیر 1392 11:15
تعداد بازدید : 515

80 درصد ودیعه یا ثابت 20 هزار تومان، همراه 30 هزار تومان

حد نصاب بدهی برای قطع خطوط ثابت و همراه تعیین شد

با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حدنصاب کارکرد خطوط تلفن بدون ودیعه و تضمین پرداخت، برای تلفن ثابت 200 هزار ریال، تلفن همراه 300 هزار ریال و برای تلفن ثابت و همراه دارای ودیعه و تضمین 80 درصد مبلغ ودیعه یا تضمین تعیین شد.

فناوران- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکان بدهکار تلفن ثابت و تلفن همراه را تصویب کرد.
این مصوبه که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتورهای ثابت و همراه ابلاغ خواهد شد، به منظور ایجاد شفافیت بیشتر در روابط بین ارایه‌کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکان آنها، ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد اپراتورها با مشترکان بدهکار و حفظ حقوق هر دو ذی‌نفع تدوین شده است.
در این دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکان بدهکار تلفن ثابت و همراه، فرآیند و شرایط اعمال محدودیت، قطع ارتباط، سلب امتیاز و حد نصاب کارکردی که براساس آن یک مشترک بدهکار محسوب می‌شود، تعریف شده است.
بر این اساس خطوط تلفن به سه دسته «تلفن پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت»، «تلفن پس پرداخت دارای ودیعه» و «تلفن پس پرداخت دارای تضمین پرداخت» تقسیم می‌شود.
«تلفن پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت» خط تلفنی است که مشترک در زمان ثبت‌نام فقط هزینه اتصال، مالیات و عوارض را پرداخت کرده و فاقد ودیعه و تضمین پرداخت نزد دارنده پروانه است.
«تلفن پس پرداخت دارای ودیعه»، خط تلفنی است که مشترک در زمان ثبت‌نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، ودیعه را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده است.
«تلفن پس پرداخت دارای تضمین پرداخت» خط تلفنی که مشترک در زمان ثبت‌نام علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض، تضمین پرداخت را نیز به دارنده پروانه پرداخت کرده است.
در مصوبه نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکان بدهکار، حد نصاب کارکرد خطوط تلفن پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت، برای تلفن ثابت 200 هزار ریال و تلفن همراه 300 هزار ریال بود.
برای تلفن ثابت و همراه در خطوط پس پرداخت دارای ودیعه، حد نصاب کارکرد 80 درصد مبلغ ودیعه تعیین شده است.
همچنین برای خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت دارای تضمین پرداخت، 80 درصد مبلغ تضمین پرداخت به عنوان حدنصاب کارکرد تعیین شده است.
نحوه برخورد دارنده پروانه با مشترکان بدهکار نیز به این صورت تعیین شده که اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه ابتدا باید نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترک و تعیین مهلت حداقل 24 ساعت برای پرداخت، اقدام کند که درصورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد تا پایان مهلت مقرر، دارنده پروانه مجاز است خط تلفن مشترک بدهکار را براساس جزییات مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قطع کند.
حال اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت دارای ودیعه یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه پس از اطلاع‌رسانی و تعیین مهلت حداقل 72 ساعت برای پرداخت مبلغ کارکرد، در صورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد می‌تواند خط تلفن مشترک بدهکار را قطع کند.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :