آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 50338
تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1393 11:16
تعداد بازدید : 1803

آیین‌نامه اجرایی مراقبت الکترونیکی از زندانیان ابلاغ شد

۳هزار تومان هزینه پابند الکترونیکی زندانیان

پس از تصویب هیأت دولت، آیین نامه نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیان واجد شرایط از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

فناوران - هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد بند «و» تبصره «۱۷» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، معاون اول رییس جمهور آیین نامه نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیان واجد شرایط را برای اجرا ابلاغ کرد. 
بر اساس این آیین نامه، زندانیان جرایم تعزیری از درجه «۵» تا «۸» با نظر دادگاه، زندانیان محکوم به جایگزین های حبس با نظر دادگاه، زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند، زندانیان مشمول ماده «۲۲۷» آیین نامه اجرایی سازمان که به مرخصی اعزام می شوند و براساس تصمیم دادستان یا شورای طبقه بندی، تکلیفی مانند عدم خروج در برخی از اماکن در حین مرخصی دارند و زندانیان جرایم تعزیری درجه «۵» تا «۷» با تشخیص و تایید شورای طبقه بندی و موافقت مقام قضایی که تمام یا بخشی از محکومیت خویش را با لحاظ کردن شرایطی مانند فقدان سابقه جرایم عمدی، اشتغال در محل کار و عدم مشمولیت جرایم موضوع ماده «۲۲۱» آیین نامه اجرایی سازمان را سپری می کنند زندانیان مشمول این آیین نامه هستند. 

  آماده سازی دو ماهه زیر ساخت ها
بر این اساس، وزارت دادگستری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلفند در مدت دو ماه مقدمات و زیرساخت های اجرایی شدن این آیین نامه را فراهم کنند. 
بر اساس این آیین نامه، درخواست کتبی زندانی، سپردن تأمین های لازم نزد قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام و تعیین محدوده تردد مجاز زندانیان با نظر شورای طبقه بندی و ابلاغ کتبی به زندانی پس از موافقت مرجع قضایی مربوط و قبل از نصب دستگاه به زندانی، از مراحل پذیرش و نحوه نظارت بر زندانیان مشمول این آئین نامه است. 

 هزینه استفاده از پابند الکترونیکی 
همچنین، زندانی متقاضی استفاده کننده از این امتیاز مکلف است علاوه بر ارایه تأمین مذکور در بند «۲» ماده «۴» این آیین نامه، معادل مبلغ دو برابر قیمت روز دستگاه نصب شده را که به طور سالانه قیمت آن توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تعیین می شود، به عنوان ودیعه نزد زندان قرار دهد، ودیعه مذکور در زمان آزادی پس از کسر هزینه های مربوط یا خسارت احتمالی وارده به تجهیزات یادشده از ناحیه زندانیان استفاده کننده مشمول این آیین نامه به زندانی عودت داده می شود. 
طبق این تصویب نامه، تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار ریال تعیین می شود که توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از زندانیان مشمول این آیین نامه اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، واریز می شود، صددرصد وجوه حاصله بابت هزینه های جاری به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص پیدا می کند. 

 واحد های نظارت الکترونیکی 
بر اساس این مصوبه، واحدهای نظارت الکترونیکی، زندانیان را به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده و در صورت تخلف از تعهد اخذ شده، بلافاصله موضوع توسط این واحد ها حسب مورد از طریق تلفن یا با کمک مأمورین انتظامی محل، کنترل و متخلف به زندان احضار می شود. 
همچنین، چنانچه زندانی پس از احضار شفاهی یا کتبی ظرف مدت تعیین شده و حداکثر بیست و چهار ساعت خود را به زندان معرفی نکنند موضوع از سوی رییس زندان به مرجع قضایی مریوط اعلام و مرجع یاد شده مکلف است نسبت به ضبط وثیقه و صدور دستور دستگیری زندانی توسط نیروی انتظامی اقدام کند. طبق این مصوبه، پس از دستگیری، زندانی جهت تحمل باقی مانده محکومیت به زندانی بسته تحویل خواهد شد و تا پایان محکومیت از این امتیاز محروم می شود. 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :