آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 51889
تاریخ انتشار : 22 اردیبهشت 1393 11:54
تعداد بازدید : 1104

تسهیلات جدید برای صادرکنندگان

ضمانت نامه بانکی به جای عوارض صادراتی پذیرفته می شود

گمرک ایران طی بخشنامه ای اعلام کرد: براي اقلام صادراتي مشمول پرداخت عوارض صادراتي، درصورتي كه متقاضي توانايي پرداخت فوري عوارض متعلقه را نداشته باشد به تشخيص گمرك محل پس از درخواست صاحب كالا يا نماينده قانوني با ارایه ضمانتنامه بانكي معتبر اقدام شود.
Untitled-1.gif
فناوران- گمرک ایران طی بخشنامه ای به کلیه گمرکات کشور اعلام کرد: «باعنايت به مفاد سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري مبني برحمايت همه جانبه از صادرات و به منظور كمك به روند صادرات و جبران كمبود نقدينگي صادركنندگان اجازه داده مي شود، ضمن رعايت مقررات براساس شرايط ذيل براي اقلام صادراتي مشمول پرداخت عوارض صادراتي درصورتي كه متقاضي توانايي پرداخت فوري عوارض متعلقه را نداشته باشد به تشخيص گمرك محل پس ازدرخواست صاحب كالا يا نماينده قانوني ايشان با ارایه ضمانتنامه بانكي معتبر اقدام گردد:
1. ضمانت نامه براي واحدهاي توليدي بمدت 6 (شش) ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه مشروط براينكه تاريخ سررسيدضمانتنامه مذكورحداكثرتاپايان بهمن ماه سال جاري باشد.
2. ضمانت نامه براي ساير صادركنندگان بمدت 3(سه)ماه ازتاريخ صدورضمانتنامه مشروط براينكه تاريخ سررسيدضمانتنامه مذكورحداكثرتاپايان بهمن ماه سال جاري باشد.
بديهي است، نام ضمانتنامه گذار(مضمون عنه)درمتن ضمانتنامه مي بايست با نام صاحب كالا در متن اظهارنامه يكسان باشد وگمركات موظفند جهت اطمينان ازصحت اصالت ضمانت نامه هاي صادره ازسوي بانكها موضوع را از طريق شعبه صادركننده مجوز ياشعبه سرپرستي ذي ربط ويا ازطريق سامانه هاي تحت وب معرفي شده به صورت كتبي استعلام لازم رابه عمل آورند.
مقتضي است با رعايت ساير تشريفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل، مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.»
این بخشنامه به امضای محمدرضانادري معاون فنی امور گمرکی و سيدجواد باقري معاون توسعه مديريت گمرک ایران رسیده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :