آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 68252
تاریخ انتشار : 20 بهمن 1393 11:9
تعداد بازدید : 926

استخراج اسناد راهبردی ایران و دیگر کشورها در زمینه فناوری اطلاعات

به منظور ایجاد نگرش جامع برنامه ریزان و سیاست گذاران کشور نسبت به موضوع های فناوری اطلاعات و به خصوص نگاشت اسناد مرتبط، حوزه های راهبردی فناوری اطلاعات استخراج و دسته بندی شده است.


دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی- رسیدن به پیشرفت های قابل ملاحظه در زمینه فناوری ها از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از موضوع هایی است که همواره در اسناد بالادستی کشور و به ویژه سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی به آن تاکید شده است. اقدام آغازین برای این کار، تعریف راهبرد های این گونه از فناوری ها در سطوح گوناگون است. با این حال، پیش از آغاز این کار باید اسناد مرتبط در این حوزه را مورد بررسی قرار داد. جست وجوی منابع نشان می دهد که تاکنون در جهان اسناد متنوعی در این رابطه و در سطوح گوناگون ایجاد شده است. تعداد زیاد این گونه از اسناد، لزوم دسته بندی آنها را توجیه می کند. با توجه به این موضوع، پروژه مرتبطی در دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تعریف شد که موضوع های راهبردی فناوری اطلاعات و اطلاعات با بکارگیری اسناد مربوط به راهبردهای آن در قالب ساختار درختی استخراج شوند. این کار افزون بر این که دسته بندی اسناد فناوری اطلاعات و اطلاعات را ساده تر می سازد، باعث می شود تا برنامه ریزان و سیاست گذاران کشور در سطوح گوناگون به نگرش جامعی نسبت به موضوع های این حوزه دست یابند. در این پروژه برای استخراج موضوع های راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فرآیندی چند مرحله ای طی شده است. نخست اسناد این حوزه، با کلید واژه های مرتبط با «استراتژی» و «فناوری اطلاعات و ارتباطات» در وب و پایگاه های اطلاعاتی مرتبط مورد جستجو قرار گرفت و در گام اول این مرحله، نزدیک به 300 سند مرتبط یافت شد که پس از بررسی مجدد 114سند (6 سند به زبان فارسی و 108 سند به زبان انگلیسی) به عنوان اسناد راهبردی کشورها در زمینه فناوری اطلاعات انتخاب شد. در گام بعدی موضوع های راهبردی در سه سطح از اسناد استخراج و پس از پالایش و دسته بندی اولیه توسط تیم تحقیق با استفاده از نظرهای گروهی از خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دسته بندی نهایی تدوین شد. در مرحله پایانی پروژه اسناد راهبردی پیش گفته (114 سند) و برخی اسناد مرتبط دیگر(1228 سند) با استفاده از روش های هوشمند به حوزه های راهبردی فناوری اطلاعات پیوست و قابل بازیابی شد. نتایج این پژوهش می تواند گامی مؤثر برای تولید ساختار پژوهشی مناسب و یک الگوی تفکیکی راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای همه پژوهشگران این حوزه باشد؛ همچنین سیاست گذاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز می توانند با بهره گیری از این الگوی دسته بندی به نظام مند کردن هر چه بیشتر تصمیمات خود اهتمام ورزند. 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :