آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 69863
تاریخ انتشار : 10 اسفند 1393 11:3
تعداد بازدید : 2439

برابر فارسی tablet چیست؟

یکی از شیوه های گسترش دامنه ی واژگان زبان، دادن معناهای تازه به واژگان موجود است که من به آن «گسترش معنایی» می گویم. اگر به هر فرهنگ واژگان نگاه کنید، درآیه هایی می بینید که چند معنای مختلف دارند و معمولاً این معناها در طول زمان بدان ها داده شده است. برای نمونه، واژه ی «ستون» در آغاز به سازه ای معماری گفته می شد که در ساختمان ها برای نگه داشتن بنا به کار می رفت. ویژگی پشتیبانی ستون باعث شد که به هر سازه یا ساختار مشابه هم ستون گفته شود مانند «ستون مهره»؛ ویژگی شکلی آن باعث شد به بخشی از روزنامه هم «ستون» گفته شود. همچنین است معناهای گوناگون «قلم». چنین کارکردی در همه ی زبان ها روی می دهد. برای نمونه، وقتی برای کار با رایانگرها (رایانه ها) ابزاری ساختند که شکل ظاهری آن شبیه موش بود، چون سازنده ی آن انگلیسی زبان بود، آن را mouse نامید. در زبان فرانسه ای هم بدان souris می گویند به همان معنا. بنابراین در زبان فارسی هم باید به سادگی بدین دستگاه «موش» گفت؛ نه «ماوس»، نه «موس» و نه «موشواره» (؟!) زیرا این واژه ی انگلیسی هیچ پیچیدگی معنایی و فنی ای ندارد که آن را «ترجمه ناپذیر» کند.

یوسف امیری
همین شیوه ی طبیعی نام گذاری برای رایانگرهای رایج شده در سال های اخیر هم به کار رفته است: چون اینها به شکل تخته ی چهارگوش یا لوحه هستند در زبان انگلیسی بخ آنها tablet computer و برای سادگی و کوتاهی tablet می گویند. گروهی برای طنز و ریشخند گفته اند که فرهنگستان برای tablet برابر «رایانک مالشی» را ساخته است. گذشته از طنز بودن و دروغ بودن، حتا اگر کسی چنین برابری بسازد، باز هم برابر غلطی برای tablet انگلیسی است؛ زیرا برای یک واژه، برابر دو واژه ای ساخته و ویژگی اصلی یعنی چهارگوش یا لوحه مانند بودن آن نادیده گرفته شده است؛ در عوض ویژگی ای افزوده شده (مالشی) که در نام اصلی این رایانگرها نیست. بر پایه ی منطق گفته شده، در زبان فارسی هم باید به سادگی به این رایانگرها «لوحه» یا «رایانگر لوحه ای» گفت. 
در همین جا باید اشاره ای کنم به برابرسازی اشتباهی که به «لوح/لوحه» مربوط است. در زبان فارسی امروزه به compact disc «لوح/لوحه ی فشرده» می گویند، حال آن که «لوح/لوحه» طبق تعریف چیزی است چهارگوش اما disc به معنای «گِرده» است و ویژگی اصلی آن گرد بودن است، نه چهارگوش بودن. 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :