آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 79052
تاریخ انتشار : 30 تیر 1394 12:8
تعداد بازدید : 1163

داستان انگور در مثنوی

یوسف امیری- بیشتر ما در مثنوی مولانا، داستان آن چهار کس را خوانده ایم که انگور می خواستند اما هر یک به زبان خود نام انگور را می گفت و با درخواست دیگری مخالفت می کرد. این داستان در بحث واژه سازی هم کاربرد دارد.

در این داستان، یک نفر به زبان پارسی می گوید من «انگور» می خواهم؛ دیگری که عرب زبان بوده می گوید نه، من «عِنَب» می خواهم؛ سومی به تُرکی می گوید نه، من «اُزُم» می خواهم؛ و چهارمی هم به یونانی می گوید نه، من «استوفیل» می خواهم. این چهار واژه به یک معنااند و هر چهارتا به یک مفهوم اشاره می کنند. 
یکی از ایرادهای کسانی که با واژه سازی مخالف اند همین است که می گویند معنای برابرهای پارسی با واژه های انگلیسی «فرق دارند» و باید همان واژه ی انگلیسی را به کار برد. ایراد اینان مانند همان کسانی است که می گفتند «انگور» با «عِنَب/اُزُم/استوفیل» فرق دارد. برای نمونه کسانی گمان می کنند که نباید mouse را در زبان پارسی به «موش» ترجمه کرد و باید همان «ماوس» گفت و نوشت (یا حتا با خط انگلیسی mouse نوشت) زیرا «ماوس» و «موش» فرق دارند! اما این دو واژه دقیقا هم معنااند. شاید برخی بگویند این نمونه برای نامی جامد و لمس شدنی است و برای نمونه های دیگر کاربرد ندارد. اما این اصل تقریباً برای بیشتر موردها کاربرد داد. 
شاید یک علت این برداشت اشتباه درباره ی واژه های فنی جدید به ویژه در زمینه ی دانش رایانگر آن است که بیشتر ما مفهوم های ویژسته (تخصصی) در این زمینه را نخستین بار به زبان انگلیسی می خوانیم. اما چون مفهوم های ریاضی را از زمان دبستان به زبان پارسی خوانده ایم چنین برداشت غلطی درباره ی آنها نداریم. مثلا کسی در ریاضیات جدید نمی گوید «حلقه» با ring فرق دارد. 
واژه ها برچسب هایی برای بیان مفهوم هااند. نباید پنداشت که در زبان انگلیسی همه ی واژه های فنی برای همه ی سخنگویان به زبان انگلیسی فهمیدنی اند و انگلیسی زبانان به محض شنیدن یا دیدن این واژه ها و ترم (اصطلاح)ها، همه ی معناهای فنی و تخصصی آن را می فهمند. در آن صورت، دیگر در کشورهای انگلیسی زبان نیازی به دانشگاه نمی بود و هر کسی، صَرف نظر از استعداد و توانایی هایش، و به صِرف دانستن زبان انگلیسی، متخصص همه ی دانش ها می بود زیرا همه ی دانش ها در کتاب هایی به زبان انگلیسی در دسترس اند. 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :