آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 79878
تاریخ انتشار : 10 مرداد 1394 12:44
تعداد بازدید : 921

پایان نامه های مرتبط با جویشگر بومی حمایت می شوند

پیشنهاد حمایت از پروژه های دانشجویی دوره دکترا و کارشناسی ارشد مرتبط با طرح جویشگر بومی و برگزاری همایش جویشگر بومی در سیزدهمین نشست شورای راهبردی جویشگر بومی مطرح و مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.

پژوهشگاه ICT- در این نشست مقرر شد که ساز و کار اجرایی شدن این دو پیشنهاد از طرف مجری طرح جویشگر بومی تهیه و به شورا ارایه شود.
همچنین در این نشست مقرر شد گزارش نتیجه فراخوان و دیگر گزارش های ارایه شده در نشست های شورا روی سایت جویشگر بومی به نشانی didras.ir قرار گیرد.
علیرضا یاری مجری طرح جویشگر بومی در ابتدای این نشست که با دستور گزارش پیشرفت طرح، گزارش از بررسی پیشنهادهای واصل شده در فراخوان و ارایه نظام مدیریت طرح برگزار شد، به ارایه توضیحی از عملکرد فاز نخست پروژه و پیشرفت طرح پرداخت.
وی در ادامه گزارشی از نتیجه فراخوان شامل «درصد پیشرفت بخش تجاری، اهم فعالیت های انجام شده، معیارهای ارزیابی، نوع شرکت های حاضر، اندازه سازمانی و بلوغ سازمانی شرکت کنندگان در فراخوان، بلوغ محصول ها/خدمات پیشنهادهای ارسالی، مدل مشارکتی درخواستی شرکت کنندگان در فراخوان، تنوع پیشنهادهای شرکت کنندگان در فراخوان، درصد تکمیل بودن بخش تجاری پیشنهادها، انتظارها از دولت و اولویت بندی شرکت ها از نظر تجاری» ارایه کرد.
در گزارش پیشرفت طرح که در قالب گزارش فنی طرح و همچنین گزارش نظام نامه مدیریت طرح ارایه شد، در بخش گزارش پیشرفت فنی، وضعیت سرویس های ایده موتور جستجوی یاحق (حلال)، ایمیل، نقشه، مرورگر، ترجمه ماشینی، موتور جستجو و تحلیل خبری و ابزارهای پردازش زبان فارسی و شرکت های پیشنهاد دهنده برای هر یک از این سرویس ها از نظر فنی برای اعضای شورای راهبری طرح جویشگر بومی بیان شد. در گزارش نظام نامه مدیریت طرح نیز نگاه راهبردی به طرح، ساختارسازهای طرح، الگوی نظام مدیریت طرح، حوزه های عملکردی مدیریت طرح، فرآیند پشتیبان طرح، ساماندهی کسب و کار جویشگر و روش اجرای طرح برای حاضرین بیان شد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :