آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 97975
تاریخ انتشار : 28 فروردین 1395 11:15
تعداد بازدید : 703

پیش‏بینی رشد اقتصادي در سال 95

پدرام سلطانی- ايران از نظر رشد توليد ناخالص داخلي در سال 95 رشد مثبتي را تجربه خواهد كرد. اين افزايش رشد مي تواند حداقل بين 3.5 تا 5 درصد متغير باشد. بنابراين در صورت ورود به رشد اقتصادي، مي توان قضاوت كرد كه آيا از ركود خارج شده ايم يا نه. اين در حالي است كه اگر به عوامل تشكيل دهنده افزايش رشد اقتصادي توجه كنيم، درمي يابيم كه حدود 2 تا 2.5درصد آن به واسطه افزايش فروش نفت در سال جاري رخ خواهد داد. پيش بيني من اين است كه با توجه به برداشته شدن تحريم خريد نفت ايران و حمل و نقل، طبيعتا امسال در مقايسه با سال گذشته رشدي بين 50 تا 70درصد در حجم فروش نفت كشور را شاهد خواهيم بود. بنابراين پيش بيني در رونق بخش توليد و فروش نفت آنچنان هم دور از انتظار نخواهد بود.


از سوي ديگر اگر فضاي عمومي كشور، فضاي توام با آرامش و ثبات باشد، حتي مي توان انتظار رشد بالاتر از 5درصد داشت. اما باتوجه به اينكه پايان عمر دولت يازدهم نزديك هستيم و از ابتداي سال نيز شاهد جو رواني نامناسب و منفي عليه دولت از سوي برخي گروه هاي سياسي بوديم، بسيار بعيد است كه اين نزاع هاي سياسي و دعواها ادامه پيدا كند و تشديد شود. 
همچنين در برخي ديگر از صنايع به دليل برداشته شدن تحريم ها مي توان رشد و افزايش فروش را پيش بيني كرد. از ديدگاه من شايد بتوان يك درصد از رشد اقتصادي را به واسطه كاهش هزينه هاي تجارت خارجي اعم از صادرات و واردات ديد. 
در شرايط فعلي مهم اين است كه بخش عمده ای از رشد اقتصادي كه ايجاد خواهد شد به طور مستقيم يا غيرمستقيم به آثار برداشته شدن تحريم ها بازمي گردد. بنابراين بايد اين رشد را مرهون برجام دانست. اما اگر بخواهيم قضاوتي غير از اين داشته باشيم، از اين منظر كه چه اقداماتي انجام شده، چه برنامه ريزي ها و تصميماتي براي رشد اقتصادي در نظر گرفته شده و... پشتوانه ای ديده نشده است. به نظر مي رسد بانك مركزي هدف گذاري مشخصي براي نرخ تورم در سال 95 در نظر ندارد. به همین دلیل از ديدگاه من نرخ تورم كشور در سال جاري كاهش پيدا نخواهد كرد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :