کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

فناوران پیش‌نویس دستورالعمل را منتشر می‌کند:

حمایت از حضور شرکت های فاوا در نمایشگاه های خارجی با وام وجوه اداره شده

31 شهريور 1397 ساعت 13:59

پیش نویس دستورالعمل حمایت از حضور شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نمایشگاه های تخصصي خارجی منتشر شد.


آیتیمن - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قصد دارد از منبع وام وجوه اداره شده، تسهیلاتی را برای حضور در نمایشگاه های خارجی اختصاص دهد و در این راه دستورالعملی را آماده کرده است.
این دستورالعمل از سوی دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری معاونت فناوری و نوآوری تدوین شده و برای نظرخواهی از سوی روزنامه فناوران اطلاعات منتشر می شود.

 هدف از دستورالعمل
در راﺳﺘﺎي برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه صادرات محصولات و خدمات فاوا و همچنین انتقال فناوری به داخل کشور با رویکرد ایجاد اشتغال و ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ، برگزاری نمایشگاه ها و رخدادهای تخصصی به عنوان یک راهبرد اصلی مدنظر است. این راهبرد با تمرکز بر ﻣﻌﺮﻓﯽ توانمندی های شرکت ها و فعالان بخش ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
براساس این پیشنهاد نمایشگاه شامل همایش، رویداد علمی، نمایشگاه های تخصصی و جشنواره در خارج از کشور است.  هر شرکت (شخص حقوقی) ایرانی اعم از شرکت های کوچک و متوسط، استارتاپ، شرکت های بزرگ و دانش بنیان نیز می تواند از این تسهیلات استفاده کند. علاوه بر این شرکت (شخص حقوقی) که مسوولیت برگزاری نمایشگاه و یا امور اجرایی پاویون ایران را در کشور هدف بر عهده دارد به عنوان کارگزار شناخته می شود.

 شرایط استفاده از آیین نامه
شرکت هایی می توانند از مزایای این آیین نامه برخوردار شوند که:
1- مجوزهای لازم برای محصول مورد ارائه را از مبادی ذی ربط اخذ کرده باشند.
2- محصول در بازار داخلی ارائه شده باشد.
3-  الزامات و زیرساخت های اولیه جهت حضور در نمایشگاه متناسب با بازار هدف (وب گاه، بروشور و...) فراهم شده باشد.
4- ضمن رعایت استانداردها، مجوزها و تأییدیه های بین المللی محصول را به جهت حضور در کشورهای هدف اخذ کرده باشد.
نکته دیگر این که برنامه نمایشگاه های تخصصی توسط معاونت فناوری و نوآوری و منطبق بر بسته حمایت از صادرات فاوا تدوین و پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اطلاع رسانی عمومی خواهد شد. انتخاب شرکت ها بر اساس پارامترهای اعلامی و با فراخوان صورت می پذیرد.
برای حضور در پاویون، تقاضای شرکت جهت استفاده از تسهیلات تنها ملاک انتخاب نیست و بدیهی است که شرکت ها بر اساس برنامه های از پیش تدوین شده و متناسب با قابلیت ها و معیارهای اختصاصی از سوی وزارت (نماینده برگزاری پاویون) انتخاب و معرفی می شوند.

 نحوه حمایت 
با توجه به ظرفیت پیش بینی شده در ضوابط بودجه ای، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند نسبت به برگزاری نمایشگاه های تخصصی از طریق تامین زیرساخت های لازم (فضای نمایشگاهی و غرفه آرایی) اقدام كند.
علاوه بر این وزارت فاوا از شرکت های واجد شرایط برای حضور در سایر نمایشگاه های مورد تایید، حمایت خواهد کرد.
این حمایت به صورت تسهیلات و از محل وام وجوه اداره شده است. تسهیلات وام وجوه اداره شده صرفا برای رخدادهای بین المللی و نمایشگاه هایی پرداخت می شود که در ابتدای هر سال از سوی معاونت فناوری و نوآوری برای حمایت معرفی می شوند.
از سوی دیگر دبیرخانه وام وجوه اداراه شده موظف است فرایندهای اجرایی جهت اخذ تسهیلات منطبق با این دستورالعمل را از طریق وبگاه به صورت مرتب اطلاع رسانی كند.
از سوی دیگر دبیرخانه مکلف است سازوکار لازم نسبت به پاسخ گویی به درخواست های رسیده را حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پیش بینی و به انجام رساند.
وزارت فاوا نیز مکلف است از تمامی ظرفیت های سندیکایی و صنفی کشور در برگزاری هرچه بهتر رخدادهای داخلی و خارجی استفاده كند.

 نحوه ارایه تقاضا
براساس این آیین نامه متقاضی می باید سه ماه قبل از تاریخ برگزاری نمایشگاه به صورت رسمی تقاضای خود به همراه مستندات مرتبط با حضور در نمایشگاه را به معاونت فناوری و نوآوری، وزارت فاوا ارائه کند.
هر متقاضی می تواند تا 3 مرتبه در سال تقاضای استفاده از وام وجوه اداره شده را برای حضور در نمایشگاه های تخصصی ارائه دهد.
درصورتی که حضور در نمایشگاه منجر به انعقاد تفاهم نامه، قرارداد فروش و یا ایجاد بازار و اشتغال در زمان نمایشگاه و به واسطه حضور در نمایشگاه گردد، وزارت فاوا سازوکارهای لازم برای برخورداری شرکت از مشوق های صادراتی را پیش بینی خواهد کرد.
از سوی دیگر وزارت فاوا بر اساس قوانین و مقررات مالی و اجرایی می تواند اجرای بخشی یا تمام نمایشگاه را به کارگزار دارای صلاحیت و واجد شرایط برون سپاری كند.
معاونت فناوری و نوآوری نیز مکلف است ضمن ایجاد فرآیند کاملا برخط و سامانمند، زمینه یکسان و شفافی را برای حضور همه بخش های خصوصی فراهم آورد و كاربرگ های مربوطه را در دسترس عموم قرار دهد.
این آیین نامه پس از تصویب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت 3 سال قابل اجرا است.
علاقه مندان می توانند نظرات خود را درباره این دستورالعمل از طریق ایمیل ksaljoghi@ito.gov.ir در اختیار خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات قرار دهند.
متن کامل دستورالعمل هم زمان با انتشار روزنامه، در کانال تلگرام به نشانی t.me/FanavaranNewspaper در دسترس است.

 


کد مطلب: 270030

آدرس مطلب :
https://www.itmen.ir/news/270030/حمایت-حضور-شرکت-های-فاوا-نمایشگاه-خارجی-وام-وجوه-اداره-شده

ITMen
  https://www.itmen.ir