کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

گزارش «تهران: شهرِ بازی» منتشر شد

17 مهر 1397 ساعت 21:15

گزارش «تهران: شهرِ بازی» که گزارشی از میزان و نحوه مصرف بازی های دیجیتال در 5 ناحیه تهران مشتمل بر شمال، جنوب، غرب و مرکز تهران است منتشر شد.


آیتی‌من - این گزارش به ارائه اطلاعات جمعیت شناختی بازیکنان تهرانی و چگونگی استفاده از این رسانه توسط بازیکنان می پردازد. کلان شهر تهران از جهات مختلفی همچون میزان امکانات و تعداد بازی سازان، تعداد بازیکنان و میزان درآمد بازار، فاصله قابل توجهی با دیگر نقاط کشور دارد، به طوری که حتی فقط تعداد بازیکنان ناحیه شرق تهران از بسیاری از شهرهای بزرگ کشور بیشتر است. لازم به توضیح است که در این گزارش صرفا پیرامون کلانشهر تهران اطلاعاتی منتشر شده و این اطلاعات شامل شهرهای دیگر در استان تهران و همچنین روستاهای استان تهران نمی شود.
این گزارش نشان می دهد که بازیکنان تهرانی الگوی بازی کردن ویژه ای را نسبت به سایر مناطق کشور رقم زده اند. اینکه متوسط سن بازیکنان تهرانی از متوسط سن بازیکنان در کشور بیشتر است، نسبت تعداد بازیکنان کنسولی در تهران به شکل معناداری از مناطق دیگر کشور بیشتر است، تعداد بازیکنان بیشتری در تهران به صورت آنلاین بازی می کنند و دستگاه تبلت در تهران به شدت طرفدار دارد؛ تنها بخشی از نکات جالب این گزارش است. 
همچنین در بازیکنان تهران برخلاف برآورد کل کشور، سهم دسترسی آنلاین به بازی ها از سهم دسترسی حضوری به بازی ها بیشتر است. در واقع شاید بتوان گفت الگوی مصرف بازی های دیجیتال در کلان شهر تهران نمایان گر الگوی آینده مصرف بازی ها در کل کشور باشد، به بیان بهتر، بر اساس آمارها تهران نبض تحولات اکوسیستم بازی های دیجیتال در کشور را به دست دارد.
اطلاعات موجود در گزارش حاضر با تحلیل داده های برگرفته از پیمایش ملی مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال در ایران با نمونه آماری 8000 نفری به دست آمده است. به منظور اجرای پیمایش، از روش نمونه گیری تلفیقی «طبقه ای– خوشه ای چندمرحله ای» استفاده شده که خوشه های مرحله اول شامل تمام استان های کشور و خوشه های مراحل بعد به ترتیب شامل شهرستان و شهر و روستا می شوند. همچنین با هدف تسهیل قرائت گزارش، اعداد تا حد امکان بدون اعشار بوده و اصطلاحا گرد شده اند. 


 


کد مطلب: 270236

آدرس مطلب :
https://www.itmen.ir/news/270236/گزارش-تهران-شهر-بازی-منتشر

ITMen
  https://www.itmen.ir