کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

مالیات بر فضای مجازی در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰

مهر , 22 مرداد 1399 ساعت 11:36

موسوی رییس کمیته فرهنگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد شکایات در حوزه فضای مجازی در کمیته فرهنگی بررسی و رسیدگی می شود.آی‌تی‌من- نظامالدین موسوی درباره آخرین پروندههایی که در کمیسیون اصل۹۰ مجلس در حال بررسی است، گفت: یکسری از پرونده ها از گذشته مطرح بوده اما به نتیجه نرسیده است که ما بررسی این پرونده ها را در دستور کار داریم. وی بیان کرد: همچنین شکایت های جدید بسیار زیادی به کمیسیون اصل۹۰ مجلس واصل شده است که ما اولویت بندی کرده ایم و اغلب این پرونده ها در حوزه های مسکن، خودرو، ارز، مالیات بر فضای مجازی است که به ترتیب اولویت مورد رسیدگی قرار می گیرد. عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بیشتر پروندههایی که در حال بررسی در کمیسیون اصل ۹۰ است، مربوط به مسائل اقتصادی است اما در کنار آن تلاش می کنیم که به سرعت پرونده های ناتمام قبلی را هم به نتیجه برسانیم.

موسوی اظهار داشت: ۵ کمیته ذیل کمیسیون اصل نود فعالیت می کنند و پرونده ها را مورد بحث و بررسی قرار می دهند و همه ما در تلاش هستیم تا در اسرع وقت این پرنده ها به نتیجه برسد.

وی تصریح کرد: شکایت های متعددی در حوزه فضای مجازی بویژه در زمینه پیام رسان ها و محدودیت هایی که در مورد آنها وجود دارد، به کمیسیون واصل شده و در کمیته فرهنگی در حال بررسی و رسیدگی است و تلاش می کنیم که این موضوع را تعیین تکلیف کنیم.
 


کد مطلب: 273973

آدرس مطلب :
https://www.itmen.ir/news/273973/مالیات-فضای-مجازی-دستور-کار-کمیسیون-اصل-۹۰

ITMen
  https://www.itmen.ir