کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

تصویب سند حفاظت از کودکان در رسانه‌های صوت و تصویری

تسنیم , 12 آذر 1399 ساعت 12:11

مقررات صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، توسط کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به تصویب رسید.آی‌تی‌من-  سومین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برگزار شد و در این جلسه مقررات صیانت از کودکان و نوجوانان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به تصویب رسید. 

با توجه به این مصوبه، به منظور پیاده‌سازی سازوکارهای حمایتی از کودکان و نوجوانان، رسانه‌ها موظف‌اند فرآیندهای ویژه مندرج در مقررات حمایت از کودکان و نوجوانان را در خدمات خود اعمال کنند. 

ابزار کنترل والدین، تفکیک دسترسی به محتوای کودک و بزرگسال و ضوابط حاکم بر تبلیغ برای کودکان از مهم‌ترین موارد این مقرره هستند.

علاوه بر این مصوبه، مصوبات زیر نیز به تصویب رسید:
1-  الزام رسانه‌ها به اخذ موافقت‌نامه از ʺشورای موافقت‌نامه کلی انتشارʺ برای محتواهای جدیدالانتشار مطابق دستورالعمل ابلاغی از ساترا.

2-  الزام رسانه‌ها به اصلاح انباره محتوای نمایشی خود وفق فرآیند‌های ابلاغی ساترا (پالارشیو).

براساس این مصوبات رسانه‌ها موظف‌اند پیش از انتشار محتوای نمایشی خود نسبت به اخذ موافقت‌نامه کلی انتشار اقدام کنند. 

بررسی پیام، تبلیغات و حامیان مالی تولیدات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر از موضوعاتی است که در فرآیند صدور موافقت کلی مؤثر هستند. 

همچنین براساس مصوبه الزام رسانه‌ها به اصلاح انباره محتوای نمایشی خود (پالارشیو) نیز کارگزاری خدمات صوت و تصویر فراگیر دارای مجوز از ساترا موظف به پالایش محتوای نمایشی غیرایرانی رسانه‌ها هستند. 
 


کد مطلب: 274946

آدرس مطلب :
https://www.itmen.ir/news/274946/تصویب-سند-حفاظت-کودکان-رسانه-های-صوت-تصویری

ITMen
  https://www.itmen.ir