کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بررسی کرد:

حضور بازی‌های دیجیتال در دنیای مجازی «متاورس»

23 اسفند 1400 ساعت 12:11

جدیدترین گزارش معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که به موضوع مهم این روزهای دنیای فناوری یعنی «متاورس» می‌پردازد، منتشر شد.آی‌تی‌من-  در این گزارش که با عنوان «نمای دور: متاورس» منتشر شده، این دنیای دیجیتالی مجازی، معرفی و به طور ویژه، حضور و تاثیر آن بر بازی‌های دیجیتال بررسی شده است، چرا که با توجه به پیش‌بینی‌هاي کارشناسان و متخصصان، بی‌تردید آینده بازي‌هاي دیجیتال، به ویژه بازي‌هاي آنلاین در عصر واقعیت مجازي، با حوزه متاورس گره می‌خورد. متاورس که این روزها به فرهنگ لغات فناورانه وارد شده و روزانه اخبار جالب توجهی درباره آن منتشـر می‌شود، دنیایی است که کاربران در آن به شکل آواتار در محیطی سه‌بعدي و فضاي ابري با یکدیگر در تعاملند. متاورس یک دنیاي دیجیتالی مجازي اسـت که جنبه‌هاي واقعی خاص خود را دارد. هویت فردي، توکن‌هاي دیجیتال، ارزهاي رمزنگاري شده و حضور فزاینده محصـولات، از ویژگی‌هاي این دنیاي دیجیتالی هستند. از آنجا که تاثیرات متاورس بر آینده دنیای فناوری غیر قابل انکار اسـت، در جدیدترین گزارش معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای سـعی شده به متاورس و تاریخچه آن، چیستی، اقتصاد، نقش‌هاي دولتی و شرکتی، چالش‌ها و در نهایت متاورس و بازی‌های دیجیتال پرداخته شود.
 


کد مطلب: 278482

آدرس مطلب :
https://www.itmen.ir/news/278482/حضور-بازی-های-دیجیتال-دنیای-مجازی-متاورس

ITMen
  https://www.itmen.ir