۰

اعتراف به نرسیدن نسخه‌ الکترونیکی تامین اجتماعی به نقطه مطلوب

تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۳
اعتراف به نرسیدن نسخه‌ الکترونیکی تامین اجتماعی به نقطه مطلوب
اعتراف به نرسیدن نسخه‌ الکترونیکی تامین اجتماعی به نقطه مطلوب

آی‌تی‌من- میرهاشم موسوی در جلسه بررسیوضعیت نسخه‌الکترونیکی که با حضور مدیران حوزه فناوری‌اطلاعات و حوزه درمان و همچنین وبینار با مدیران درمانتأمین‌اجتماعی سراسر کشور برگزار شد، اظهار داشت: با وجودتلاش‌های صوت گرفته و پیشرفت قابل ملاحظه طرح، هنوز با نقطهمطلوب فاصله داشته و باید به سرعت روند ارتقاء و تکمیل اینطرح انجام شده و در آینده نزدیک تمامی‌نسخ در بستر سامانهالکترونیکی تجویز و پیچیده شوند.

وی افزود: توجه به نظرات و دیدگاه‌های مدیران استانی برای رفعمشکلات و ارتقاء سامانه نسخه الکترونیکی بسیار ضروری است ومدیران و کارشناسان حوزه فناوری‌ اطلاعات باید با مدیران وکارشناسان استان‌ها ارتباط مداوم داشته و در صورت نیاز باحضور در استان‌ها یا دعوت از مدیران استانی به ارزیابی دقیقوضعیت سامانه نسخه‌الکترونیکی بپردازند و ایرادات احتمالی رابرطرف کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: نظارت و بازرسیمنظم از داروخانه‌های طرف قرارداد برای اطمینان از کارکرد مناسبسامانه نسخه‌الکترونیکی و توجه ویژه به پایداری و سرعت قابلقبول سامانه نیز باید مورد توجه باشد و اختلال در سامانه نسخه‌الکترونیکی به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.

موسوی تسهیل در استفاده از سامانه نسخه‌الکترونیکی را از دیگرراهبردهای سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: استفادهپزشکان و داروخانه‌ها از سامانه نسخه‌الکترونیکی تأمین‌ اجتماعیباید با حداکثر سهولت ممکن باشد و در این زمینه می‌توان ازظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز استفاده کرد.

وی افزود: حوزه فناوری‌ اطلاعات و درمان سازمان تأمین‌ اجتماعیدر زمینه ارتقاء سامانه نسخه‌الکترونیکی مسئولیت مشترک داشتهو باید با هماهنگی بین بخشی و تقسیم وظایف در اسرع وقتبرنامه زمان‌بندی توام با اولویت‌بندی وظایف را براینسخه‌الکترونیکی تنظیم کنند تا بتوانیم برنامه‌های آتی در حوزهنسخه‌الکترونیکی و رسیدن به نقطه مطلوب را به روشنی طراحیکنیم.

عبدالله حسینیان، رییس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات ومدیر پروژه نسخه الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی نیز در اینجلسه گزارشی از روند پیشرفت نسخه الکترونیکی و برنامه‌های دردست اجرای سازمان تأمین اجتماعی برای پیشبرد این طرح ارایهکرد.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی و مدیران حوزه معاونتدرمان و درمان تأمین اجتماعی چند استان نیز به بیان دیدگاه‌ها وپیشنهادات خود برای تکمیل طرح نسخه الکترونیکی پرداختند.

به گزارش ایرنا، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی اول دی ماه۱۴۰۰ گفت، براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ از امروز، چهارشنبه (اولدی ماه) همه تبادلات سازمان تامین اجتماعی از طریق نسخهالکترونیکی انجام خواهد شد.

چاپ و عرضه دفترچه جدید تأمین اجتماعی هم از اول اسفند ماه۹۹ در همه شعب و کارگزاری‌های سراسر کشور متوقف و سامانهنسخه الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی در دسترس همه مراکزدرمانی طرف قرارداد قرار گرفت.
مرجع : سازمان تامین اجتماعی
کد مطلب : ۲۷۹۰۲۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما