کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

لزوم تعریف رشته‌های جدید دانشگاهی برای مقابله با تهدیدات سایبری

آنا , 1 تير 1401 ساعت 9:17

رییس سازمان پدافند غیرعامل گفت: دوره آموزش بسیاری از رشته‌ها در جامعه علمی ‌بین‌المللی به پایان رسیده و وزارت علوم باید رشته‌های جدید را که دارای کارایی لازم برای مقابله با تهدیدات هستند تعریف کند.آی‌تی‌من- سردار غلامرضا جلالی در پنجمین جشنواره علمی‌سلمانفارسی که در سازمان پدافند غیرعامل برگزار شد، اظهار کرد: درتهدیدات طبیعی ماهیت حوادث تقریباً ثابت هستند و غلبهعلمی‌بر تهدیدات طبیعی را ساده‌تر می‌کند ولی در حوزه‌هایپدافند غیرعامل چون تهدید از سوی انسان‌ها و دکترین آن تغییرمی‌کند و برای مقابله با این نوع تهدیدات باید برنامه‌ریزی گستردهکرد.

وی افزود: چون رشد علم کاملاً پویا و سیال است شناخت تهدیداتاین حوزه هم کار بسیار سختی است. فناوری‌های جدید همه روزهمعرفی می‌شوند و باهم ترکیب شده و قابلیت‌های جدیدی را ارایهمی‌دهند. یعنی هم ترکیب فناوری‌ها با خودشان و هم ترکیبفناوری‌ها با راهبردها نیازمند تبیین راهبرد دفاعی است. امروزوقتی راهبرد دشمن را بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم ریشههمه این راهبردها علم و فناوری است.

رییس سازمان پدافند غیرعامل بیان کرد: آنچه امروز کشور با آنروبه‌رو است سیاسیون کشورهای دشمن است که در پشت آن‌هامراکز علمی‌قرار دارد. وقتی فناوری در داخل ایران می‌آید برخیابزارها به آن وارد نمی‌شود. به عنوان مثال وقتی فناوری اینترنتاشیا را بررسی می‌کنیم نتیجه حاکی از آن است که دستگاه بهراحتی تبادل داده می‌کند و دروازه نفوذ دشمن به کشور فراهممی‌شود. بنابراین نوعی از تهدید نرم مبتنی بر فناوری در حالشکل‌گیری در کشور است و همه حوزه‌ها را تحت تأثیر قرار دادهاست.

جلالی عنوان کرد: پایه اصلی توسعه فناوری تحقیق و توسعهاست و اگر شرکت‌های ارایه دهنده فناوری ابزارها و امکانات جدیدرا ارایه ندهند کاربران خود را از دست می‌دهند. به دلیل فاصله‌ایکه در کشور بین لبه فناوری بین‌المللی و فناوری که مورد استفادهقرار می‌دهیم عقب‌ماندگی در بسیاری از پروژه‌ها نظیر شهرهوشمند به وجود می‌آید. در این شرایط است که باید اهمیت پدافندغیرعامل را درک و برای شناخت اصول آن برنامه‌ریزی کرد.

وی گفت: ورود تجهیزات جدید به هیچ عنوان اشکالی ندارد ولی بهشرط اینکه ساختار و خدمات آن دستگاه پیش از به‌کارگیری بررسیشود و نباید اجازه دهیم تکنولوژی خاص کشور را وابسته کند. ازهمین رو در حوزه پدافند غیرعامل گام اول انتخاب درست فناوریاست زیرا در صورتی که نتوانیم تداوم کارکرد ایمن فناوری‌هایوارد شده به کشور را فراهم کنیم در خطر جدی قرار می‌گیریم.
​​​​​​​
رییس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: امروز ما نمی‌توانیممبتنی بر رویکردهای قدیمی‌گذشته باشیم و باید وزارت علومرشته‌های جدیدی را تعریف و شرایط تحصیل در آن‌ها را فراهم کند.اگر تهدیدات دشمن را در حوزه پدافند غیرعامل درست نشناسیمآسیب‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌شود. سازمان پدافندغیرعامل در سال جاری توانسته است همکاری مناسبی باشرکت‌های دانش‌بنیان داشته و محصولات کاربردی را حوزهتهدیدات سایبری تولید کند. به طور کلی ۲۲۰ محصول راهبردیمقابله با تهدیدات سایبری با شرکت‌های دانش‌بنیان تولید کرده‌ایم.
 


کد مطلب: 279108

آدرس مطلب :
https://www.itmen.ir/news/279108/لزوم-تعریف-رشته-های-جدید-دانشگاهی-مقابله-تهدیدات-سایبری

ITMen
  https://www.itmen.ir