۰

تکلیف وزارت ارتباطات برای تسریع در پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات

تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۸
تکلیف وزارت ارتباطات برای تسریع در پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات
تکلیف وزارت ارتباطات برای تسریع در پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات

آی‌تی‌من- محمدحسن انتظاری در خصوص آخرین وضعیت از میزانپیاده سازی شبکه ملی اطلاعات و رویکرد شورای عالی فضایمجازی برای این پروژه ملی اظهار داشت: موضوع شبکه ملیاطلاعات در جلسه روز سه شنبه هفته گذشته (۲۴ خردادماه ۱۴۰۱) شورای عالی فضای مجازی، به طور مفصل مورد بحث و اظهارنظراعضای حقیقی و حقوقی این شورا قرار گرفت.

وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی بر این موضوع تاکیددارد که وزارت ارتباطات گزارش‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات رابه صورت منظم تری به شورا ارایه دهد، ادامه داد: در این راستا بهوزارت ارتباطات تکلیف شده که روند پیاده سازی شبکه ملیاطلاعات را تسریع کند.

انتظاری با بیان تاکیداتی که بر لزوم بهبود وضعیت زیرساخت‌هایارتباطی و ترافیکی شبکه ملی اطلاعات از سوی شورای عالیفضای مجازی مطرح شد، گفت: وزارت ارتباطات در این جلسهگزارشی از میزان پیشرفت این شبکه آماده کرده بود اما با توجه بهطولانی شدن بحث و اظهارنظر اعضای شورای عالی فضایمجازی، زمان به ارایه این گزارش نرسید. بر این اساس این‌طوراستنباط می‌شود که در جلسه آینده این شورا، وزارت ارتباطاتگزارش مفصلی را در خصوص شبکه ملی اطلاعات ارایه دهد ومرکز ملی فضای مجازی نیز ارزیابی خود را از وضعیت پیشرفتاین پروژه اعلام کند.

وی افزود: سرعت بخشی به روند پیاده سازی شبکه ملی اطلاعاتاز جمله مطالبات شورای عالی فضای مجازی از وزارت ارتباطات بهعنوان مجری این پروژه است که اجرای آن باعث می‌شود مدیریتفضای مجازی در کشور، شکل ملی به خود بگیرد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکهخوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید، جلسات شورای عالی بهصورت فعال برگزار می‌شود و شخص رییس جمهور به عنوانرییس شورا، بر اهمیت موضوع شبکه ملی اطلاعات واقف است،خاطرنشان کرد: دکتر رییسی بر ضرورت پیشبرد هر چه سریع‌تراهداف شبکه ملی اطلاعات تأکید دارد و از وزیر ارتباطات خواستدر هر جلسه گزارش پیشرفت اقدامات مربوط به شبکه ملی اطلاعاترا به شورای عالی فضای مجازی ارایه کند.

وی گفت: در جلسات شورای عالی فضای مجازی موضوعات بهطور جدی تری دنبال می‌شود و با توجه به اهمیت موضوع، رییسشورا منعی برای اظهارنظر تمامی‌اعضا در خصوص مباحثمطرح شده ندارد و زمان بیشتری به موضوعات اختصاصمی‌یابد. این مساله نشان می‌دهد که رییس جمهور اهمیت ویژه ایبرای موضوعات مرتبط با فضای مجازی قائل هستند.

 
مرجع : مهر
کد مطلب : ۲۷۹۱۱۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين