۰
در جلسه نمایندگان مجلس با وزیر ارتباطات تاکید شد:

لزوم همکاری شهرداری‌ها با پروژه اینترنت پرسرعت

تاریخ انتشار
شنبه ۱۱ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۱۰
لزوم همکاری شهرداری‌ها با پروژه اینترنت پرسرعت
لزوم همکاری شهرداری‌ها با پروژه اینترنت پرسرعت

آی‌تی‌من- رضا باقری اصل با تشریح جزییات جلسه وزیر ارتباطات بانمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس گفت: یکی از موضوعاتمطرح شده در این جلسه از سوی وزیر ارتباطات، راه‌اندازی پنجرهخدمات هوشمند بود. بنابر بند واو تبصره ۷ مصوبه قانون بودجه۲ تکلیف عمده بر عهده وزارت ارتباطات، دستگاه‌های اجرایی وسازمان اداری استخدامی‌گذاشته شده است؛ دستگاه‌های اجراییمکلف شدند تا شهریورماه، پنجره خدمات هوشمند خود راراه‌اندازی کنند. در حقیقت باید پنجره ای باشد که مردم با یک بارورود از تمام خدمات دستگاه برخوردار شوند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه بسیاری ازدستگاه‌ها هنوز چنین پنجره ای ندارند، افزود: بر اساس ارزیابیکه در شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام دادیم، فقط حدود ۲۷دستگاه آمادگی نسبی برای راه‌اندازی این پنجره دارند.

معاون امور مجلس وزارت ارتباطات ادامه داد: دومین تکلیف، ایجادپنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که حکم قانون این است کهتا دی ماه راه‌اندازی شود. این درگاه به صورت آزمایشی ازاردیبهشت ماه فعال شده است. بنابر گزارشی که وزیر ارتباطات درمجلس ارایه دادند، بیش از ۲۰ دستگاه به این پنجره ملی متصلشدند و تنوعی از خدمات خود را به صورت احراز هویت یکپارچهارایه می‌کنند؛ یعنی شخص می‌تواند با یک ثبت نام ساده مبتنیبر شماره ملی، شماره موبایل و در برخی مواقع کد پستی احرازهویت شود و پس از آن وارد درگاه‌های تامین اجتماعی، بیمهسلامت ایرانیان، سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و غیرهشوند و خدمت خود را بدون احراز هویت مجدد دریافت کند.

باقری گفت: وزیر در این جلسه گزارشی از کیفیت این خدمات ارایهداد و با توجه به اینکه از ۱۷۰ دستگاه تنها ۲۰ دستگاه متصلشدند و زمان باقیمانده تا شهریورماه زمان زیادی نیست، ازنمایندگان درخواست کرد به آن دسته از دستگاه‌های اجرایی کهمرتبط هستند ملزم کند که به این درگاه متصل شوند. وزیر همچنینتاکید کرد که بعد از این اتصال، گام بعدی به سمت هوشمندسازی وهمینطور بهبود کیفیت خدمات خواهد بود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات درباره پروژه ملی فیبر نوریو مباحث مطرح شده در این جلسه، گفت: در نخستین فراخوانی کهاعلام کردیم، ۸ و نیم میلیون پورت فیبر نوری از ۲۰ میلیون پورتتکلیفی واگذار شد و چندین شهر به عنوان پایلوت طرح انتخابشدند و در این جلسه وزیر گزارش دادند که کدام شهرها وشهرستان‌ها کار را پیگیری و پیش برده‌اند. همچنین دولت بخشیاز حق السهم خود را به این پروژه اختصاص داده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: نمایندگان مجلس تاکید کردند کهاجرای این پروژه، منوط به همکاری دستگاه‌های اجرایی از جملهشهرداری‌ها است؛ بر این اساس مقرر شد پیگیری‌هایی انجام شودتا شهرداری‌ها کمک کنند اجرای این پروژه که نیازمند حفر کانال وغیره است در شهرها هرچه زودتر اجرایی شود.

وی افزود: وزیر ارتباطات این نکته را مطرح کرد که اگر نمایندگانهمکاری کنند و نهضت اتصال مردم به فیبرنوری مانند نهضتگازرسانی در سال‌های گذشته اتفاق بیفتد، زیرساخت دسترسیمردم به اینترنت پرسرعت فراهم خواهد شد.

باقری اصل گفت: در این جلسه دغدغه‌ای مطرح شد مبنی بر اینکهآیا پروژه فیبر نوری، نهایت تکنولوژی است که دکتر زارع پورتوضیح داد، بستر فیبر حداقل تا ۳ دهه نیازمندی‌های کشور رابرای ارتباطات و کیفیت سرعت بالا فراهم می‌کند.
​​​​​​​
مرجع : مهر
کد مطلب : ۲۷۹۱۷۸
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين