۰

جزئیات بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان اعلام شد

تاریخ انتشار
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۱۴
جزئیات بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان اعلام شد
جزئیات بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان اعلام شد

آی‌تی‌من- محمد محمدی، سرپرست معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: با عنایت به نام‌گذاری سال۱۴۰۲ به‌عنوان سال مهار تورم، رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری و به‌منظور حمایت از تولید و حفظ و افزایش اشتغال برایبنگاه‌های کوچک و متوسط و در اجرای تصویبنامه مورخ ۱۸‏‏/۰۲‏‏/۱۴۰۲ هیأت وزیران، شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط؛ درصورت پرداخت بدهی‌های معوقه خود یا توافق با شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد پرداخت اقساطی این بدهی در ۱۲ قسط و به‌شرط پرداخت به‌موقع همه اقساط؛ از صددرصد بخشودگی جرایم بیمه‌ای برخوردار خواهند شد.

سرپرست معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی؛ منظور از شرکت‌ها و واحد‌های کوچک و متوسط را به موجب مصوبه هیئتوزیران به‌ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان ۵۰ تا ۱۰۰نفر اعلام کرد و گفت: مشمولان این بخشودگی؛ کارفرمایانکارگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و اصناف و شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط هستند که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنایلیست اسفند ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کرده و لیست و حق‌بیمهکارکنان شاغل کارگاه را در طول دوره مذکور به ترتیب مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی ارسال و پرداخت کنند. همچنین در خصوص کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگیجرایم برخوردار شده‌اند، شرط حفظ یا افزایش اشتغال نیرویانسانی کارگاه از زمان تعیین تکلیف بدهی، به مدت دو سال خواهد بود.

او افزود: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول برای برخورداری از تسهیلات مزبور و به‌منظور تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین، باید از ابتدای خرداد ماه و حداکثر به مدت ۳ماه، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه خدمات غیرحضویسازمان تأمین‌اجتماعی به این نشانی اقدام کنند. با توجه به تسهیلات فراهم شده در ارائه خدمات غیرحضوری، ارائه درخواست کارفرمایان متقاضی صرفاً به‌صورت غیرحضوریامکان‌پذیر خواهد بود.

محمدی با اعلام اینکه در مورد آن دسته از کارگاه‌هایی که در اسفند ماه ۱۴۰۱ فاقد لیست ارسالی بوده‌اند، تعداد بیمه‌شدگان آخرین لیست ماه منتهی به اسفند ماه در سال ۱۴۰۱ مبنای تعیین نیروی انسانی کارگاه قرار می‌گیرد،افزود: کارفرمایان مشمول این تسهیلات که دارای ردیفپیمان هستند‌، پس از ثبت درخواست برای دفتر مرکزی یاکارگاه ثابت خود که لیست و حق بیمه کارکنان را ارسال می‌کنند (صرفنظر از وجود بدهی قطعی) و در صورت احراز کلیهشرایط و پذیرش درخواست، می‌توانند بدهی‌های قطعی ردیفپیمان‌های موردنظر را به‌صورت جداگانه و در مهلت مقرر از طریق شعبه ذی‌ربط برابر ضوابط مربوطه تقسیط کنند.

او همچنین گفت: در خصوص کارفرمایان کارگاه‌های حقیقیکه به‌واسطه جابجایی محل یا تغییر فعالیت، کد کارگاهیجدید دریافت می‌کنند، چنانچه درخواست بخشودگی جرایمکارفرما برای کارگاه جدید ثبت و مورد پذیرش قرار گیرد در خصوص سایر کارگاه‌های قبلی کارفرمای مذکور که دارای بدهیقطعی هستند، پذیرش درخواست بخشودگی جرایم بلامانع خواهد بود.

محمدی با اعلام اینکه تقلیل تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به لیست اسفند ماه ۱۴۰۱ به‌واسطه بازنشستگی،ازکارأفتادگی و یا فوت بیمه‌شده، مانع از بهره‌مندی کارگاه‌هایمشمول از تسهیلات بخشودگی جرایم نمی‌شود، گفت: چنانچه پرداخت بدهی ناشی از حق بیمه و بیمه بیکاری معوق در ۱۲ماه تقسیط شود، میزان بخشودگی جرایم ۱۰۰ درصد خواهد بود و چنانچه کارفرمای مشمول تمایل داشته باشد پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری را در ۱۸ ماه تقسیط کند میزانبخشودگی جرایم ۸۵ درصد است.همچنین در صورت تقسیطبه مدت ۲۴ ماه میزان بخشودگی جرایم ۷۵ درصد، در صورت تقسیط در ۳۰ ماه میزان بخشودگی جرایم ۶۰ درصد و در نهایت در صورت تقسیط بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در ۳۶ ماه، میزان بخشودگی جرایم ۵۰ درصد خواهد بود.

او در عین حال تأکید کرد: چنانچه کارفرما هریک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده موضوع این طرح را در سر‌رسید مقرر پرداخت نکند یا در مدت یک سال پس از تقسیط یا در طول دوران تقسیط (در مواردی که تقسیط بیشتر از یک سال است) نسبت به کاهش سطح اشتغال کارگاه اقدام کند، بدهیتبدیل به حال شده و جرایم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال، محاسبه و به همراه جرایم قبلی به نسبت مانده بدهی مطالبه و وصول خواهد شد.

سرپرست معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی همچنیناعلام کرد: کارگاه‌های ورشکسته، درحال‌تصفیه، منحله و فاقد فعالیت، رانندگان، کارگران ساختمانی (سهم بیمه‌شده و کارفرما)، همچنین بدهی‌های موضوع ماده ۶۶ قانون تأمین‌اجتماعی و چهار درصد مشاغل سخت و زیان‌آور و کارگاه‌هایی که بدهی آنان صرفاً شامل جریمه یا حق‌الاجراء است، مشمول این تسهیلات نخواهند بود.
 
کد مطلب : ۲۸۱۱۱۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما