ارسال اين مطلب به دوستان

(( پرتاب ماهواره پیام با ماهواره بر ایرانی به فضا ))