واقعیت افزوده
موزه جیبی گوگل معرفی شد
۱۶ آذر ۱۳۹۷ ۰۳:۲۶
عینکی که اشیا را به حرف می آورد
۱۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۹:۳۷
واقعیت افزوده و تحول در اتاق های عمل
۸ آذر ۱۳۹۷ ۱۷:۱۰
کشف ویرانه های تمدن گمشده در اعماق دریا با واقعیت افزوده
۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ۰۵:۰۱