۰
در مجمع سال 1400 شرکت ارتباطات سیار اعلام شد

ثبت رکورد 19.2 پتابایتی ترافیک روزانه دیتا در شبکه همراه‌اول

590 ریال سود به هر سهم ارتباطات سیار ایران رسید
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۹
ثبت رکورد 19.2 پتابایتی ترافیک روزانه دیتا در شبکه همراه‌اول
ثبت رکورد 19.2 پتابایتی ترافیک روزانه دیتا در شبکه همراه‌اول

آی‌تی‌من- مجمع عمومی‌عادی سالیانه، عمومی‌عادیبه‌طور فوق‌العاده و عمومی‌فوق‌العاده همراه‌اول صبح امروزیکشنبه 22 خرداد 1401، با حضور 90 درصدی سهامداران در مرکزهمایش‌های پژوهشگاه نیرو برگزار شد و مهدی اخوان بهابادی،مدیرعامل همراه‌اول در حضور سهامداران و هیات رییسه به قرائتگزارش عملکرد سال 1400 اپراتور اول تلفن همراه کشور پرداخت.

در این مراسم پس از صحبت‌های علی بقایی به عنوان رییسمجمع و مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه‌اول، أخذ پیشنهاداز میان سهامداران و رأی گیری انجام و مقرر شد از 1039 ریال سودمحقق شده، 590 ریال به ازای هر سهم توزیع شود که به حسابسجامی‌ سهامداران حقیقی واریز می‌شود.

• ثبت بالاترین رکورد ترافیک روزانه دیتا در کشور
مدیرعامل همراه‌اول درباره رکوردهای سال گذشته این اپراتوراظهار کرد: تنها اپراتور 100 میلیونی منطقه هستیم و در زمینه«مصرف دیتا» به رکورد 5574 پتابایت مصرف کل دیتا در سال1400 دست یافتیم که رشد 44 درصدی را نسبت به قبل نشانمی‌دهد؛ رکورد ترافیک دیتای روزانه نیز به 19.2 پتابایت رسید که بااحتساب ترافیک مبین نت به بیش از 20 پتابایت برای نخستین باردر کشور دست یافتیم.
​​​​​​​
اخوان بهابادی ادامه داد: ما در مجموع 51.5 میلیون مصرف کنندهاینترنت پرسرعت داریم که 42.7 میلیون آن، مصرف کننده دیتایLTE هستند؛ سهم ترافیک LTE در کشور برای سال 1400 به 83.8 درصد رسید که حاصل استفاده بیش از 22 میلیون مشترکدائمی‌و 83.5 میلیون مشترک اعتباری در شبکه همراه‌اول با سهمبازار 53.21 درصد است.
 
وی اشاره ای به وضعیت شبکه ارتباطی اپراتور اول تلفن همراه ازمنظر سخت افزاری و تکنولوژی داشت و عنوان کرد: در حال حاضر39 هزار و 200 سایت تکنولوژی G4 ، 24 هزار سایت تکنولوژی G3 و 29 هزار و 100 سایت لوکیشن G2 داریم و شبکه بر مبنای آن درحال سرویس دهی به مشترکان است.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران رشد پهنای باند مصرفی درشبکه همراه‌اول را خیره کننده تشریح کرد و گفت: نرخ این شاخصاز 800 به 2400 گیگابیت بر ثانیه رسیده و رشد 3 برابری را نشانمی‌دهد. سهم همراه‌اول از تولید ترافیک دیتا در کشور در سال 98 حدود 800 گیگ (مصرف کل اینترنت) بود؛ در همان زمان حدود 30 گیگابیت بر ثانیه ترافیک در داخل دیتاسنترهای خودمان تولیدمی‌شد که اکنون به 734 گیگابیت بر ثانیه رسیده است و بیش از 20 برابر رشد را نشان می‌دهد.
وی درباره پروژه «توسعه شبکه فاز 8 پلاس» گفت: این پروژه درراستای توسعه پوشش و ظرفیت شبکه، افزایش کیفیت و بهبودتجربه مشتری، توسعه شبکه رادیویی به منظور رفع خلا پوششیو ظرفیتی شبکه رادیویی کشور از منظر طراحی و بهینه سازی،نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری از نظر بازاریابی و انجام الزاماترگولاتوری تا حد امکان با تأمین تجهیزات رادیویی تعریف شدهاست.
اخوان بهابادی افزود: همراه‌اول براساس آمار، تا انتهای سال1400 تعداد 105.47 میلیون مشترک HLR و 65.86 میلیون مشترکVLR داشته که 9.8 میلیون مشترک آن در سال 1400 جذب شد.
مدیرعامل همراه‌اول همچنین بخشی از اقدامات فنی این اپراتور درسال گذشته را به شرح «راه‌اندازی مراکز PS جدید به منظور پاسخبه نیاز افزایش مصرف دیتا خصوصا افزایش ناشی از آموزشمجازی»، «تهیه طرح‌های APN دانش آموزی به منظور ارایهسرویس متناسب به رده دانش آموزان»، «افزایش ظرفیت اینترنت وشبکه ملی اطلاعات NIN و IXP»، «بهینه سازی اینترنت بینالملل»، «داینامیک کردن ترافیک‌های شاد و روبیکا بین دیتاسنترهایهمراه‌اول»، «توسعه 300 درصدی ترافیک اینترنت» و «توسعه 200 درصدی ترافیک‌های IXP» اعلام کرد.
وی پس از شرح توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ترافیک تولیدی دردیتاسنترهای اپراتور اول تلفن همراه، توسعه سکوهای دیجیتال راعامل اصلی این افزایش دانست و گفت: پلتفرم‌های دیجیتالی نظیر«شاد» که در دوران شیوع کرونا به سرعت توسعه یافت وجایگزینی برای دوران مدارس غیرحضوری بود، منجر به اینافزایش ترافیک تولیدی در دیتاسنترها شد و سکوهای دیگری نظیرروبیکا، ذره بین، اوانو و «همراه من» از این دست هم وجود دارد.
اخوان بهابادی افزود: بیشینه پهنای باند پلتفرم شاد 520 گیگابیتبر ثانیه است و تا انتهای سال گذشته این پلتفرم توانست میزبانتبادل بیش از 18 میلیارد فایل و میزبانی بیش از 13 میلیون و 850 هزار دانش آموز احراز هویت شده باشد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران همچنین یادآور شد: در حالحاضر «اوانو» 7 میلیون و 250 هزار نصب و یک میلیون و 400 هزار مشترک ماهانه دارد؛ «همراه من» با 25 میلیون و 700 هزارکاربر فعال، دارای 2 میلیون و 700 هزار مشترک فعال روزانه و 13 میلیون مشترک فعال ماهانه است و «ذره بین» نیز جستجوگربومی‌به حساب می‌آید که بیش از 2 میلیون نصب فعال دارد ونزدیک به 75 میلیون پرسمان ماهانه روی آن شکل می‌گیرد.
وی از شرکت‌ها و بخش‌های زیرمجموعه همراه‌اول نظیر«آکادمی‌همراه» و «مرکز تحقیق و توسعه» هم یاد کرد و گفت: درآکادمی‌همراه که به دنبال جذب از میان نخبگان کشور است، 146 موقعیت کارآموزی فراخوان شد و از میان 16682 درخواستمجموع دو دوره فراخوان شده، 50 نفر در خانواده همراه‌اولاستخدام شدند؛ مرکز تحقیق و توسعه همراه‌اول در زمینهتحقیقات تکنولوژی فعال است و سمت و سوی فعالیت‌های دانشبنیان همراه‌اول را مشخص می‌کند.
اخوان بهابادی همچنین در بخش پرسش و پاسخ سهامداران، باتوجه به اینکه بیشتر سوال‌ها درباره میزان تقسیم سود و مواردمالی بود، به برخی چالش‌ها و مشکلات پیش پای توسعهاپراتورها اشاره کرد و گفت: همانطور که می‌دانید عمدهسرمایه‌گذاری ما «ارزی» و درآمدیمان «ریالی» است؛ با وجود آنکهنرخ ارز طی سالیان اخیر چندین برابر شده اما اپراتورها همچناندارند با نرخ‌های سال 1395 بسته‌های اینترنتی شان را عرضهمی‌کنند.
مدیرعامل همراه‌اول با بیان اینکه نرخ هر گیگابایت اینترنت درکشورهای منطقه بین یک تا دو دلار است، تصریح کرد: همانطور کههزینه‌های عمده ما متناسب با سرمایه‌گذاری‌های ارزی به شدتافزایش یافته است، هزینه‌های دیگری هم داریم مانند حق السهم 31 درصدی که نسبت به درآمدمان ثابت است و با هر میزان درآمد بایداین رقم به خزانه واریز شود.
وی افزود: اما با این حال در شرایطی که قیمت شیر، ماست، مسکن،خودرو و همه حوزه‌ها در کشور افزایش یافته، اما اپراتورها کهزمانی هر گیگابایت اینترنت را 14 هزار تومان می‌فروختند، اکنوندارند با قیمت 3 هزار تومان عرضه می‌کنند؛ تنها خدمتی کهقیمتش در کشور نه تنها ثابت نمانده بلکه کاهشی شده، اینترنتاست.
اخوان بهابادی بیان کرد: همین حکایت را در صنعت برق نیز شاهدبودیم و نتیجه اش قطعی برق شد؛ الان وضعیت شبکه‌هایارتباطی به گونه ای است که تنها چند درصد خالی است؛ درحالیکه قبلا همین ظرفیت خالی تا 40 درصد هم می‌رسید و بنابراینباید امیدوار بود اتفاقی نظیر کرونا نیفتد تا مشکلی برای شبکهایجاد نشود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران اشاره‌ای به مباحث مالی ودرآمدی این شرکت نیز داشت و ابراز کرد: درآمدهای عملیاتیشرکت اصلی با 22 درصد رشد به 29814 میلیارد تومان و سودخالص شرکت اصلی نیز با 13 درصد رشد به 4905 میلیارد توماندر سال گذشته رسید.
مدیرعامل همراه‌اول اشاره‌ای به برنامه‌های «حمایتگری واسپانسرینگ»، «خیریه و بشردوستانه» و «محیط زیست» در قالبمسوولیت‌های اجتماعی این اپراتور داشت و گفت: این قبیلاقدامات شامل حمایت از رویدادهای علمی‌و تخصصی،رویدادهای فرهنگی و هنری، حمایت از آزادسازی زندانیان واقداماتی در راستای حمایت از محیط زیست و مواردی از این دستاست.
لازم به ذکر است، استماع گزارش هیأت مدیره درباره عملکرد سالمالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، استماع گزارش حسابرس و بازرسقانونی شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیانسال مالی منتهی به ۱۴۰۰/١۲/۲۹، اتخاذ تصمیم درباره میزانسود تقسیمی، تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکت، انتخابروزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مجامع شرکت در اینجلسه مطرح و تصویب شد.
«مجمع عمومی‌عادی بطور فوق العاده» همراه‌اول نیز به تعییناعضای حقوقی هیأت مدیره پرداخت و مجمع سوم که «مجمععمومی‌فوق العاده» بود، به اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه پرداخت.
در «مجمع عمومی‌عادی بطور فوق العاده» همراه‌اول شرکت‌های«مخابرات ایران»، «گسترش الکترونیکی تدبیر ایران»، «مهراقتصاد مبین»، «گسترش خدمات ارتباطات کاراشاب» و «مدیریتسامان سازه غدیر» به عنوان سهامدارن حقوقی شرکت ارتباطاتسیار ایران انتخاب شدند.
 
مرجع : ارتباطات سیار ایران
کد مطلب : ۲۷۹۰۲۲
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين