۰
وزیر اقتصاد مطرح کرد

پیشنهاد ایجاد پارک فناوری‌های ایران، چین و انستیتو اقتصاد هوشمند

تاریخ انتشار
دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۷
پیشنهاد ایجاد پارک فناوری‌های ایران، چین و انستیتو اقتصاد هوشمند
پیشنهاد ایجاد پارک فناوری‌های ایران، چین و انستیتو اقتصاد هوشمند

آی‌تی‌من- احسان خاندوزی با تأکید بر اینکه یکی از اهدافبرگزاری این نشست‌ها و ارتباطات بین وزارت اقتصاد ودانشگاه‌های کشور، شکل‌گیری یک  جریان آمدوشد از سرمایهانسانی ارزشمند است، افزود: در نهایت آنچه که رسوب می‌کند وماندگار می‌شود و دست سیاست‌گذار را برای دسترسی به یک منبعغنی پر می‌کند، سرمایه انسانی است که در خلال این کارگروه‌ها وطرح‌ها شکل می‌گیرد.

وزیر اقتصاد با استقبال از ایده‌های مطرح شده از سوی رییسدانشگاه علم و صنعت در خصوص تأسیس انستیتو اقتصادهوشمند و همچنین  تاسیس پارک فناوری ایران و چین، ابرازامیدواری کرد که سرمایه انسانی که از این مسیر به دست می‌آیدبتواند نقش تاثیرگذاری بر پیشرفت کشور داشته و ثمرات آن نیز دربلندمدت در دسترس سیاستگذاران کشور باشد.

وی با اشاره شروع کار مدرسه تابستانی توسط پژوهشکده اموراقتصادی وزارت اقتصاد با هدف ایجاد تعامل و ارتباط بین نخبگانجوان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های مطرح کشور با حوزه عملکردوزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه این وزارتخانهپرداخت و در ادامه گفت: یکی از هدف‌های راه‌اندازی مدرسهتابستانی که از چند روز قبل ثبت‌نام آن شروع شد و در وزارت اموراقتصادی و دارایی آن را دنبال می‌کنیم این است که کاری کنیم کهدانشجویان ارشد و دکترای دانشگاه‌های خوب کشور، ذهنشانکاملاً با مسایل روی میز سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی،معاونت امور بانکی و بیمه یا خزانه‌داری کل کشور  درگیر شده ودر خلال درگیرشدن با این مسایل بتوانند، هم به سمت پژوهش‌هایمسئله‌محور حرکت کنند و هم در نهایت این رفت آمدهای چندهفته‌ای و پژوهش‌هایی که ممکن است چند ماه طول بکشد، یکخروجی ارزشمند از نیروی انسانی شکل بگیرد.

وی با بیان پیشنهاد ایجاد انستیتو اقتصاد هوشمند که در اینجلسه مطرح شد نیز گفت: پیشنهاد ایجاد آزمایشگاه سیاستیبرای یک موضوع خاص می‌تواند تجربه خوبی باشد و اتفاقاًدولت‌ها فاقد چنین توانمندی‌هایی برای پیاده سازی  این قبیلالگوها هستند و هر چه‌قدر بتوانیم این طرح‌ها را به طورمشخص‌تر و در حوزه طرح‌های معین‌تری به سرانجام برسانیمنتایج بهتری خواهیم داشت.

خاندوزی  در ادامه و در خصوص پیشنهادی دیگری در زمینه ایجادپارک فناوری‌های ایران و چین نیز گفت: ما در وزارت امور اقتصادیو دارایی، حتماً از این طرح و ایده حمایت خواهیم کرد و اینحمایت‌ها هم شامل حمایت‌های مالی، اطلاعات و داده‌ها وهمچنین کمک به ایجاد ارتباط با سایر دستگاه‌ها خواهد بود.

وی افزود: البته در این زمینه جزییات فنی دیگری از جملههمکاری‌های نیروگاهی یا نفت و انرژی یا راه و شهرسازی و مسکننیز وجود دارد که به سایر دستگاه‌ها مرتبط است، اما وزارتاقتصاد به‌عنوان رییس کمیسیون مشترک ایران و چین از تماماهرم‌ها و ابزارهای خود استفاده می‌کند تا این طرح به بهترینشکل اجرا شده و به ثمر برسد و در این مسیر نیز با معاون اول رییس‌جمهور توافق‌هایی انجام شده است که سایر دستگاه‌ها همآن چارچوب را پیگیری کنند.

وزیر اقتصاد افزود: این موضوع به سازمان سرمایه‌گذاری وکمک‌های اقتصادی و فنی ایران که زیرمجموعه وزارت اقتصاد بهشمار می‌رود نیز مرتبط است و حتماً در این زمینه آماده همکاریهستیم و از آن استقبال می‌کنیم.

وی در خصوص طرح دیگری در زمینه پیشنهاد همکاری در حوزهسامانه مؤدیان و مالیات بر عایدی سرمایه که توسط یکی ازاساتید جوان دانشگاه علم و صنعت ایران مطرح شد، نیز گفت: اساساً اولویت سال ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به همینحوزه مربوط است و اگر در این زمینه کاری انجام شده و داده‌هایآن نیز آماده باشد قطعاً در وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان امور مالیاتی کشور از این طرح و پیشنهاد استقبالمی‌کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اهمیت حکمرانی داده‌ها در کشور گفت: اگرنتوانیم از حکمرانی داده‌ها در کشور به خوبی استفاده کنیمدستیابی به پاسخ این سؤال که کدام یک از مؤدیان، مالیات حقهخود را می‌پردازند و چه کسانی فرار مالیاتی می‌کنند و چه کسانیباید سهم بیشتری بپردازند، دشوار خواهد بود.
​​​​​​​
 
مرجع : وزارت اقتصاد
برچسب ها :
کد مطلب : ۲۷۹۰۹۰
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين