۰
وزیر ارتباطات اعلام کرد:

جهش ۷۰ درصدی ظرفیت شبکه ارتباطی تا مهرماه

تاریخ انتشار
چهارشنبه ۸ تير ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۱
جهش ۷۰ درصدی ظرفیت شبکه ارتباطی تا مهرماه
جهش ۷۰ درصدی ظرفیت شبکه ارتباطی تا مهرماه

آی‌تی‌من- عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باحضور در برنامه جهان آرا در شبکه افق به سوالاتی در رابطه باحوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوالی درباره دلیل کندی سرعت اینترنت، اظهارداشت: سرعت اینترنت معلول عوامل مختلفی است.

به گفته وی، وقتی از موبایل استفاده می‌کنید به آنتن تلفن همراه(BTS) متصل می‌شوید و از آنتن با فیبر نوری یا ارتباط رادیوییبه شبکه شهری وصل خواهید شد. سپس از شبکه شهری به شبکهبین شهری متصل می‌شوید و اگر درخواست در داخل کشور باشداز طریق مرکز تبادل داده (IXP) و اگر درخواست برای خارج ازکشور باشد از طریق گیت‌وی بین‌الملل به ارتباط پاسخ دادهمی‌شود.

وی افزود: بنابراین شبکه داخل شهر، شبکه بین شهری و شبکهزیرساخت در این ارتباط دخیل هستند که بخشی از این شبکه‌ها دراختیار بخش خصوصی و بخشی در اختیار دولت است.

وی ادامه داد: بخش‌‌هایی از این شبکه طبق اصل ۴۴ قانوناساسی به بخش خصوصی که شرکت مخابرات ایران است واگذارشده و این شرکت هم روی کیفیت ارتباطات تاثیرگذار است. در لایهدسترسی اپراتورها و شرکت مخابرات و در لایه زیرساخت شرکتارتباطات زیرساخت حضور دارند.
 
• ظرفیت شبکه ۷۰ درصد بیشتر می‌شود
زارع پور افزود: در بهمن ماه سال گذشته هم طی قراردادی باکنسرسیومی‌ برنامه‌ریزی کردیم که ۷۰ درصد به کل ظرفیت شبکهکشور در هشت ماه اضافه شود که تا مهر ماه ۱۴۰۱ این اتفاق رخخواهد داد.

وی افزود: در نتیجه این گشایش، سرعت اینترنت بهبود پیدامی‌کند، اما باید تاکید کنم که گلوگاه اینترنت در کشور ما شبکهمخابراتی نیست، بلکه برای رفع همیشگی این مشکل باید خود رابرای پروژه توسعه فیبر نوری در کشور آماده کنیم، زیرا نسخهشفابخش ارتباطات کشور توسعه فیبر نوری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بخشی از شبکهارتباطی که در اختیار شرکت مخابرات ایران است در ۱۰ تا ۱۲ سالگذشته توسعه پیدا نکرده و به روز نشده است و در برخی استان‌هاشبکه مخابرات فرسوده است.

وی گفت: در اواخر سال گذشته یک کمک مالی از محل تبصره ۶ بهشرکت مخابرات کردیم که بتواند بخشی از شبکه خود را ترمیم کند.

زارع پور افزود: اما بار اصلی ترافیک ارتباطات کشور که باید رویشبکه ثابت باشد به دلیل ارتقا پیدا نکردن شبکه ثابت روی شبکهموبایل تحمیل شده و نیاز مردم به شبکه ارتباطات همراه منتقلشده است در حالیکه ظرفیت شبکه همراه هم محدود است. در نتیجهوضعیتی که در سال‌های اخیر داشته‌ایم رتبه ایران در اینترنت ثابتدر جهان ۱۴۰ است.

وی افزود: در حال حاضر برای رفع اساسی مشکل چند کار در دستانجام دادیم که کار سختی است و برای ایجاد پوشش ۲۰ میلیونپورت فیبر نوری برای ۸۰ درصد از خانوارها در سه سالبرنامه‌‌ریزی کرده‌ ایم. این برنامه در کشور‌های دیگر که از ما شرایطبهتری دارند به طور متوسط ۷ تا ۸ سال زمان برده است اما اجرایآن را در سه سال هدف گذاری کرده‌ایم.

زارع پور گفت: میانگین سرعتی که در این شبکه به مردم ارایهمی‌شود ۱۰ مگابیت بر ثانیه است و می‌خواهیم سرعت چند ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه‌ای و حتی چند گیگابیت بر ثانیه‌ای به مردم بدهیم.

• سرعت اینترنت کمتر نشده است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این گفته که مردم یکزمان اعلامی‌برای بهبود کیفیت اینترنت می‌خواهند، گفت: داشبورد‌های جهانی و آمار داخلی نشان می‌دهد که امروز سرعتاینترنت نسبت به قبل بهتر شده است؛ همچنان که اخیراً آخرینسرعت اینترنت را در اپراتورها منتشر کردیم و نشان داد که وضعبهتر از گذشته شده است؛ یعنی وضعیت سرعت اینترنت امروزبدتر از قبل نیست اما نیاز مردم بیشتر شده است؛ برای مثال کاربرمی‌خواهد عکسی که هر روز کیفیت آن بیشتر می‌شود را با همانسرعت دیروز روی شبکه ارسال کند و یعنی خواستار سرویسپرسرعت تر است.

وی تاکید کرد: حداقل در یک سال گذشته سرعت اینترنت پایین ترنیامده است. دولت سیزدهم فناوری اطلاعات را یک فرصت می‌داندو معتقد است که شاهراه جدید فیبرهای نوری هستند. دولتی کهمی‌خواهد فیبر نوری به درب منازل ببرد دنبال کم کردن سرعتاینترنت نیست.

وی توضیح داد: البته به مردم نمی‌گوییم که صبر کنند تا سه سالدیگر فیبر نوری راه‌اندازی شود و مردم را به آینده وعده نمی‌دهیم.بلکه هم اکنون هم در لایه دسترسی برای موبایلی‌ها فرکانس جدید۲۳۰۰ مگاهرتز را راه‌اندازی کردیم که برخی از اپراتورها تجهیزاتمربوط را خریداری و نصب کردند و نتیجه این اقدامات را درافزایش سرعت سرویس آنها در سه ماه اخیر دیدیم. امسال همفرکانس جدید ۳۵۰۰ مگاهرتز را واگذار می‌کنیم.
• به دنبال محبوبیت بودیم تعرفه افزایش نمی‌دادیم
زارع پور درباره افزایش تعرفه اینترنت بدون اطلاع قبلی به مردم،گفت: از سال ۹۵ تا اول امسال هیچ افزایش تعرفه ای در بخشاینترنت نداشتیم در حالی که در پنج سال گذشته تورم ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد بوده است.
وی گفت: اما اگر در این حوزه سرمایه‌گذاری نشود کیفیت شبکهکاهش می‌یابد و مرم متضرر می‌شوند. پس اگر به دنبال محبوبیتبودیم تعرفه را افزایش نمی‌دادیم.

زارع پور با بیان اینکه اپراتورها بسته‌هایی که زیر کف قیمتعرضه شده بود را حذف کردند، گفت: مدیران عامل اپراتورها چندینبار مراجعه کردند و درخواست داشتند که بسته جدید اینترنت باتعرفه جدید ارایه کنند؛ اما ما شروط افزایش قیمت را اعلام کرده‌ایمو گفته‌ایم که باید ظرف ۶ ماه افزایش سرعت، افزایش پوشش نسلچهارم و حتی افزایش پوشش نسل پنجم را داشته باشند.

وی تاکید کرد: افزایش قیمت تا حدی معقول است اما باید متعادلباشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از این پس قرار استسرعت اینترنت در اپراتور‌های موبایل هر ماه به مردم اعلام شود.

• جزئیات راه‌اندازی اینترنت کودک و نوجوان
وزیر ارتباطات همچنین درباره راه‌اندازی اینترنت کودک و نوجوان،گفت: هیچ جای دنیا مثل ایران کودک در فضای مجازی رها نیست.پدر و مادرها نگران بچه‌ها هستند همچنان که خودم پدر پنج فرزندهستم و نگرانی دارم. البته این نگرانی جهانی است و برای مثالاخیراً اینستاگرام مکانیزمی ‌را برای راستی آزمایی سن کاربرانراه‌اندازی کرده است که فعالیت کاربران زیر ۱۳ سال را شناسایی وممنوع می‌کند و فعالیت نوجوانان ۱۳ تا ۱۷ سال با نظارت والدینخواهد بود.

وی گفت: مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی وجود دارد کهمی‌گوید دستگاه‌ها باید در ارایه یک محیط ایمن برای حضوربچه‌ها در فضای مجازی همکاری کنند طی برنامه ای که مدنظراست سیم‌کارت‌ها با وارد کردن کدی در حالت کودک قرار می‌گیرند کهدر این حالت یک وایت لیست یا لیست سفید وجود دارد و کودک فقطبه سایت‌های خاصی دسترسی دارد. دوباره با وارد کردن کدسیم‌کارت به حالت عادی باز می‌گردد. اپراتور کودک، اپراتوریمجازی است و با کد دستوری یکسان در همه اپراتورها فعالخواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین سیم‌کارت ویژه کودک هم از قبل وجودداشته است و تاکنون یک میلیون سیم‌کارت هم عرضه شده و مورداستقبال قرار گرفته است. این مدل از سیم‌کارت دارای محدودیتدائمی ‌و لیست‌های سفید دائمی ‌است.

به گفته وی، علاوه بر این ابزارها ابزارهای دیگری هم طراحی شدهاست که در اختیار والدین قرار می‌گیرد؛ اما در کنار همه اینها بایدبرای فضای مجازی امن کودک و نوجوان در فضای مجازی فرهنگسازی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت: در آینده نزدیکیک سری از برنامه‌های فیلتر شده برای اقشار خاص باز می‌شودمثل خبرنگاران و اساتید و گشایش‌‌هایی را خواهیم داشت.

زارع پور همچنین درباره وضعیت طرح حمایت از حقوق کاربران درفضای مجازی گفت: از شهریور ماه ۱۴۰۰ برای اصلاح این طرح بهموضوع وارد شدم و طرح در پیگیری‌ها به نظام تنظیم مقرراتخدمات فضای مجازی تغییر کرد. فعلا طرح در مسیری که درمجلس طی می‌کرد دچار وقفه شده است. اما به طور کلی فضایمجازی نیاز به قانون دارد همچنان که در کشورهای دیگر هم برایاین حوزه قانون وجود دارد.

• دوگانگی حضور مسوولان در شبکه‌های فیلترشده
وی در پاسخ به سوالی درباره دوگانگی فیلتر برخی از شبکه‌هایاجتماعی در کشور و حضور مسوولان در آنها، گفت: این تصمیمقبلا گرفته شده است، اگرچه دولت‌ها نقش پررنگی در باز و بستهشدن پلتفرم‌ها دارند. اما این دوگانگی باید جایی تمام شود. درجلسه اول دولت همه بلند شدیم و قسم خوردیم که از قانون تبعیتکنیم. یک بخش از تبعیت از قانون هم همین مساله حضور درشبکه‌های فیلتر شده است.

وی تاکید کرد: در همه پلتفرم‌های مجاز داخلی و خارجی غیر ازفیلتر شده‌ها حضور دارم و گفته ام که از فیلترشکن برای حضور درشبکه‌های فیلتر شده استفاده نخواهم کرد.

• به ۵ تا ۶ پیام‌رسان داخلی نیاز نداریم
وزیر ارتباطات درباره برنامه این وزارتخانه برای حمایت ازپیام‌رسان‌های داخلی، گفت: وضع پیام‌رسان‌های داخلی درسال‌‌های اخیر بهتر شده است؛ اما به طور کلی برنامه ای برایحمایت از این پیام‌رسان‌ها داریم که تکلیف آنها مشخص شود. زیرابه ۵ تا ۶ پیام‌رسان داخلی نیاز نداریم و حداکثر یک یا دو پیام‌رسانبرای کشور مورد نیاز خواهد بود.

وی گفت: به زودی امکاناتی از جمله تماس تصویری، تماسصوتی و مکالمه با شبکه اپراتور‌ها به این پیام‌رسان‌ها اضافهمی‌شود.

• ماجرای افزایش تعرفه‌های پستی
زارع پور همچنین درباره افزایش تعرفه پستی توضیح داد: اگرتعرفه‌های پست قرار بود به اندازه تورم افزایش پیدا کند باید ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد؛ اما مقرر شد که تعرفه حداکثربین ۲۰ تا ۴۰ درصد برای مردم عادی بیشتر شود. افزایش تعرفه‌‌هااثر خیلی جدی نداشت البته در روزهای اول اشتباهی درنرخ‌گذاری رخ داده بود که تعرفه تا ۷۰ درصد بیشتر هم محاسبهشده بود و قرار شد شرکت پست این موضوع را اصلاح کند.

وزیر ارتباطات همچنین از راه‌اندازی سامانه هوشمند در زیرساختبرای کشف کلاهبرداری‌های فیشینگ یا جعل عنوان و آدرساینترنتی خبر داد و گفت: با این سامانه ارسال پیامک برای ارسالکننده پیامک بلافاصله مسدود می‌شود.
​​​​​​​
زارع پور درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات هم گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت توسعه شبکه ملیاطلاعات است و هر هفته با شورای معاونین برای پیشبرد هدفجلسه داریم و برنامه‌هایی از جمله توسعه شبکه همراه و ثابت،امنیت و استقلال این شبکه را پیگیری می‌کنیم.
 
مرجع : فارس
کد مطلب : ۲۷۹۱۶۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين