۰

وزارت ارتباطات به کندی اینترنت نظارت کند

تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۵ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۴۵
وزارت ارتباطات به کندی اینترنت نظارت کند
وزارت ارتباطات به کندی اینترنت نظارت کند

آی‌تی‌من- اگرچه کیفیت موضوعی نسبی است اما این روزها صحبتاز کاهش کیفیت و سرعت سرویس اینترنت زیاد شنیده می‌شود.

برخی از کاربران از کاهش سرعت اینترنت انتقاد می‌کنند ومی‌گویند احساس کندی در اینترنت برایشان ملموس است؛ اما درمقابل مسوولان با استناد به آمارهای رسمی‌کاهش سرعت اینترنترا رد می‌کنند.

به همین دلیل بحث موافقان و مخالفان این موضوع برای اثباتکاهش سرعت اینترنت یا ثابت ماندن سرعت یا حتی افزایش سرعتنسبت به قبل بی نتیجه مانده است.

• برخی شرکت‌ها سرعت را کم کرده‌اند
برخی از کاربران سامانه فارس من هم رد موافقت با کاهش سرعتاینترنت، با ثبت سوژه در این سامانه خواستار طرح سؤال از وزیرارتباطات درباره سرعت پایین اینترنت شده‌اند.

ملکی، کاربر 46 ساله توضیح داد: در تبریز در شرکتی کار می‌کنیمکه از یکی از شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت ثابت، سرویساینترنت دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: در این شرکت بیمه نامه صادر می‌کنیم و کارمان بااینترنت است.

به گفته ملکی، در حالی که سال پیش هم از همین شرکت اینترنتیسرویس گرفته بودیم و همین کار را با اینترنت انجام می‌دادیم اماامسال شرایط متفاوت شده است و کندی محسوسی در سرویساینترنت مشاهده می‌شود؛ به طوری که استفاده از سرویس سابقغیرممکن شده است و به ناچار مودمی‌از یکی از شرکت‌هایموبایلی خریداری کردیم و از اینترنت همراه استفاده می‌کنیم.

این کاربر گفت: با توجه به اینکه تغییری در سرویس اینترنت ثابتنداده ایم اما کاهش سرعت محسوس است، معتقدم که این شرکتکم فروشی می‌کند و درخواست داریم که وزارت ارتباطات به کمفروشی شرکت‌های اینترنتی رسیدگی جدی کند.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که به گفته شرکت‌هافروش اینترنت با قیمت قبلی برایشان صرفه نداشت و قیمتاینترنت گران شده است، برخی از شرکت‌ها با توسل به ترفندهاییسرعت‌های کمتری را به کاربرانشان ارایه می‌دهند و از کیفیتسرویس کم کرده اند تا باز هم برایشان صرفه بیشتری داشته باشد.

وی اضافه کرد: وزیر ارتباطات باید به این سوال پاسخ دهد که اگرمی‌گوید سرعت اینترنت در کشور کم نشده است پس چرا سرعتیکه امسال از شرکتی دریافت می‌کنیم کمتر از سال گذشته است؟ آیااین به معنی کاهش کیفیت و سرعت اینترنت نیست؟ اگر سرعتکمتر نشده و شرکتی تخلف می‌کند و اینترنت بی کیفیت به مردممی‌فروشد وزارت ارتباطات باید متخلفان را معرفی کند تا تکلیفمعلوم شود.

• کیفیت ثابت با وجود افزایش مصرف پنهان
اکبرزاده کاربر دیگر اینترنت است که نظر مخالفی نسبت به اینموضوع دارد و معتقد است: احساس کم فروشی در سرویس بهدلیل افزایش پنهان مصرف اینترنت و حجیم شدن فایل‌ها در عینافزایش نیافتن سرعت یا ثابت ماندن سرعت است که شائبه بیکیفیت شدن اینترنت را ایجاد می‌کند.

او که مشترک یک شرکت اینترنت ثابت بوده است و از اوایل امسالبا افزایش تعرفه‌های اینترنت، دیگر اشتراک سرویس خود را تمدیدنکرده است، گفت: همیشه از طرح‌های جشنواره شرکت استفادهمی‌کردم و یکباره قیمت طرح‌های جشنواره با همان سرعت قبلی به2 برابر افزایش یافت که دیگر تمایلی برای ادامه سرویس نداشتم.

اما این کاربر هم از وضعیت اینترنت انتقاد کرد و گفت: همچنان کهمصرف من هر روز بیشتر می‌شود و فایل‌هایی که به صورت روزانهبا آنها سر و کار دارم حجیم‌تر می‌شوند و در نتیجه نیاز بهسرویس باکیفیت‌تری داشتم اما کیفیت سرویس و سرعت افزایشنیافته بود.

این کاربر ادامه داد: در واقع شرکت کمتر از تعهد به من سرویسنمی‌داد که بتوانم شکایت کنم. شرکت پیش از این سرعت بیشترینسبت به تعهد خود را ارایه می‌داد که این اواخر دیگر از سرعتبیشتر از تعهد خبری نبود و سرعت سرویس به کف تعیین شده درقرارداد رسیده بود.

این کاربر ادامه داد: وقتی هم که به شرکت اعتراض کردیم یکبارهقیمت‌ها را به دو برابر افزایش دادند که کیفیت را بیشتر کنند.
 
• سوال از وزیر ارتباطات درباره کاهش سرعت
در حالی که برخی از کاربران می‌گویند کیفیت سرویس اینترنتکاهش پیدا کرده است یا حداقل افزایش نیافته است، اما وزیرارتباطات با استناد به آمار این گفته را رد می‌کند.

زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: داشبورد‌هایجهانی و آمار داخلی از بهتر شدن سرعت اینترنت در کشور نسبتبه گذشته حکایت دارند.

وی تاکید کرد: حداقل در یک سال گذشته سرعت اینترنت پایین ترنیامده است. البته با این حال توسعه اینترنت متناسب با افزایشنیاز مردم نبوده است.

وی درباره نظارت بر کیفیت سرعت در شرکت‌های ارایه دهندهاینترنت ثابت هم، گفت: مشترکان سرویس اینترنت ثابت می‌تواننداز طریق سامانه نت سنج سرعت سرعت خود را اندازه بگیرند و ازبابت دریافت سرعت استاندارد مطمئن شوند.

 اطمینان از سرعت با نت سنج
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسئول نظارت بر عملکرداپراتورها است سامانه ای به نام نت سنج دارد که از طریق سایترگولاتوری در این آدرس (https://www.cra.ir/InternetSpeed) دردسترس است.

در این سامانه لینک‌هایی قرار دارد که شاخص‌های کیفیت سرویساینترنت از جمله latency، packet loss یا تاخیر، سرعت دانلود وسرعت آپلود را محاسبه و به مشترک اعلام می‌کند.
​​​​​​​
مشترکان برای اطلاع دقیق و مورد پذیرش از وضعیت سرویسخود می‌توانند با استفاده از این امکان، شاخص‌های سرویس خوداز جمله سرعت را بسنجند و اگر مطابق با مفاد قرارداد نبود بهاپراتور و رگولاتوری شکایت کنند.
مرجع : فارس
کد مطلب : ۲۷۹۲۴۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما