۰
با هدف کاهش استعلام‌های تکراری

اطلاعات هویتی ایرانی‌ها در یک سامانه تجمیع می‌شود

تاریخ انتشار
دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۳۳
اطلاعات هویتی ایرانی‌ها در یک سامانه تجمیع می‌شود
اطلاعات هویتی ایرانی‌ها در یک سامانه تجمیع می‌شود

آی‌تی‌من- هاشم کارگر، معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشوردر دیدار با مجید پارسانیا، رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها بابیان اینکه سازمان ثبت احوال کشور توانسته است در طول سالیانمتمادی نسبت به انجام مأموریت‌های خود موفق عمل کند،اظهارکرد: سازمان ثبت احوال کشور در راستای سیاست‌ها وبرنامه‌های دولت برای خدمتگزاری و خدمات دهی مناسب و بهینهبه مردم، خوشبختانه به سرعت در مسیر ایفای تعهدات پیشینخود بوده و ضمن راه اندازی مجدد تولید کارت هوشمند ملی،برنامه ریزی لازم جهت صدور و ارایه کارت به تمامی‌متقاضیانکارت هوشمند ملی که در گذشته موفق به تکمیل ثبت نام خویششده‌اند که ۱۰ میلیون نفر هستند، انجام پذیرفته است.

وی در ادامه با بیان لزوم تحول در ابعاد گوناگون سازمان ومأموریت‌های آن، افزود: تقاضای جامعه نسبت به گذشته تغییرکرده است و با تحول در نظام هویتی کشور، تمام اطلاعات هویتیافراد جمع آوری می‌شود تا بسیاری از مشکلات در زمان بروزشرایط خاص به راحتی حل و فصل شود؛ به طور مثال در زمان همهگیری کرونا اگر اطلاعاتی در خصوص بیماری برخی از افراد دردست بود، امکان مقابله با مشکلات بیشتر فراهم می‌شد.

رییس سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر اینکه کوچکتریننقصی از سوی سازمان همه شهروندان را درگیر می‌کند، بنابراینباید در سازمان ثبت احوال، تحول را ایجاد کرده و نیازهای مردم وجامعه را شناسایی کنیم، گفت: درواقع سازمان باید در حیطهماموریت خود و در راستای تحول اساسی، پایگاه محکم و قوی وقابل استنادی در نظام هویتی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه اکنون شاهد هستیم که پایگاه‌های اطلاعاتیمتنوع منجر به هزینه‌های گزاف و استعلامات تکراری شده است تاجایی که اطلاعات دستگاه‌ها با یکدیگر در تضاد است، اظهارکرد: این امر مشکلات گوناگون و هزینه‌های آشکار و پنهان زیادی برایکشور ایجاد کرده است و نیاز به نگاه جدیدی در ایجاد پایگاه‌هایاطلاعات متمرکز و جامع داریم. به شکلی که تا جایی که امکان دارداز ایجاد هزینه‌های غیرضرور جلوگیری کنیم؛ در این راستا سازمانثبت احوال درصدد است پایگاه اطلاعات جامع هویتی و اطلاعاتمربوط و متصل به هویت اشخاص را ایجاد کند.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه اولین سرویس سببی و نسبی درتیر ماه سال جاری ایجاد و فعال شده است، گفت: این امر درراستای رفع برخی نیازهای دستگاه‌های حاکمیتی و اداری درکشور انجام شده و در طول سال ۱۴۰۱ ارتقا نیز پیدا خواهد کرد.

کارگر با بیان اینکه سازمان ثبت احوال کشور موظف است تازیرساخت‌ها را در جهت بهبود شرایط ارتقا دهد، افزود: در گذشتهمقرر بود که با انجام داده‌آمایی اسناد هویتی پایگاه اطلاعاتیسببی و نسبی طی 5 سال ایجاد شود که ما این امر را کاهش دادهو به 2 سال رساندیم و چنانچه اعتبارات و زیر ساخت‌های مربوطبه آن مهیا شود به سرعت و با تمام توان این امر را اجرایی خواهیمکرد.

وی با بیان اینکه ما به عنوان گوشه‌ای از نظام با همکاری همهدستگاه‌ها و بهره‌گیری از توان داخلی در راستای ارایه خدماتاقدام خواهیم کرد، افزود: در حال حاضر در زمینه الکترونیکی کردنفرآیندها و برون سپاری خدمات ، سازمان ثبت احوال کشور ازسازمان‌های پیشرو در این زمینه است.

رییس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه در راستای پایگاهاطلاعاتی سببی و نسبی دراعتبارات 1401 بودجه ای پیش بینینشده است که ما درخواست داشته در این زمینه حمایت لازم انجامشود تا کار روی زمین نمانده و سریعتر پیش رود، اظهارکرد: بایدداده‌آمایی برای اتقان پایگاه سببی و نسبی انجام شود تا بتوانبراساس آن سرویس‌های قابل اطمینان جهت بهره‌گیری سرویسگیرندگان تولید و ارایه کرد.

وی ادامه داد: با توجه به آینده نگری به دنبال تحولی تازه درمأموریت‌های سازمان خواهیم بود تا به درستی در مسیر یکسازمان هوشمند و تمام الکترونیک گام برداریم.

در ادامه مجید پارسانیا، رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها با بیانسوابق همکاری‌های فی ما بین دو سازمان و اهمیت و جایگاهسازمان ثبت احوال در کشور، گفت: سازمان ثبت احوال می‌تواندیک همکار بسیار مهم و نقش آفرین در انجام مأموریت‌های سازمانهدفمندی یارانه‌ها باشد و ما برای اجرای تکالیف قانونی سازمانثبت احوال آماده همکاری می‌باشیم.

وی ادامه داد: سازمان هدفمندی یارانه در کنار سازمان ثبت احوالخواهد بود تا بتوانیم در راستای ارایه خدمات به مردم گام برداریم.

پارسانیا با بیان مأموریت‌های مهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها بیانداشت: با توجه به زیرساخت‌ها و توانمندی‌های سازمان ثبتاحوال به عنوان مسوول نظام هویتی کشور و همچنین ضرورتایجاد پایگاه خانوار، ضروری است تمامی ‌بخش‌های مرتبط درکشور همکاری لازم را جهت ایجاد و ارتقا زیرساخت‌های مربوط بهنظامات و اطلاعات هویتی در کشورمعمول کنند.

در این جلسه مدیران بخش‌های مختلف هر دو سازمان نظرات ودیدگاه‌های خود را بیان داشتند و در انتها بر هم افزایی و تعاملبیش از پیش دو سازمان تاکید شد.

همچنین رییس و معاونان سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بخش‌هایمختلف سازمان ثبت احوال و خط تولید صدور کارت هوشمند ملیبازدید کردند.
​​​​​​​
مرجع : فارس
کد مطلب : ۲۷۹۳۴۸
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين