۰
اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون

مشخصات پایانه‌های فروشگاهی نهایی شد

تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۱۱
مشخصات پایانه‌های فروشگاهی نهایی شد
مشخصات پایانه‌های فروشگاهی نهایی شد

آی‌تی‌من- «محمد برزگری» گفت: پیرو مصوبه ستادهماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر اجرای تدریجی سامانه مودیان،سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مرحله‌ای از مودیان مالیاتیبرای ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکیدعوت خواهد کرد.

وی با بیان آماده شدن زیرساخت‌های فنی و بستر لازم برای اجرایقانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت: آئین نامهموضوع ماده (۲۶) قانون، دستورالعمل صدور صورتحسابالکترونیکی، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان وهمچنین سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی(حافظه مالیاتی) به همراه قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی وشماره منحصر به فرد مالیاتی، بر روی پایگاه اطلاع رسانیسازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخشپایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار گرفته و قابل استفادهبرای عموم مؤدیان و شهروندان است.

برزگری با بیان فراهم شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برایاجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گفت: مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند،مکلفند از پایانه فروشگاهی مجهز به حافظه مالیاتی و متصل بهسامانه مودیان استفاده کنند و پس از آن، در فروش کالاها و ارایهخدمات، صورت حساب الکترونیکی صادر و برای سامانه مودیانارسال کنند.

• اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون
در خبر دیگری در همین رابطه رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشوراز اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مودیان خبر داد.

«داوود منظور» گفت: با توجه به مصوبه اعضای ستاد هماهنگیاقتصادی دولت در تاریخ یازدهم مرداد ۱۴۰۱ و در چارچوب فراهمآمدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌هایفروشگاهی و سامانه‌های مودیان، این قانون به شکل تدریجی ومرحله ای اجرا می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از همه افرادی که درعملیاتی شدن این قانون نقش داشته اند، افزود: در دولت سیزدهمعقب‌افتادگی‌ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم بادقت و پیگیری جدی فراهم شده است.

وی تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانهمودیان، شفافیت در اقتصاد و عدالت مالیاتی و همزمان کاهش فرارمالیاتی، اعتماد عمومی‌مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایشخواهد یافت.

به موجب این مصوبه قانونی، مشمولانی که برای عضویت در اینسامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش همه کالاهاصورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برایسامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند.
 
• شناسایی فرارهای مالیاتی با فناوری‌های نوین
رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با بیان پیگیری‌های انجام شده برای تحولات بنیادین در زیرساخت‌هایفناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی،گفت: با افزایش اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی در دوره اخیر، چندباند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

«داود منظور» با بیان اینکه پیشرفت‌ها و تحولات اساسی وبنیادین خوبی در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازیفرآیندهای مالیاتی انجام شده، افزود: با ایجاد پایگاه جامعاطلاعات مودیان مالیاتی در ماه‌های گذشته بیش از ۲ میلیون و۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شده و چند باند و شبکه بزرگفساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بیشترین فرار مالیاتیدر حوزه رمزارزها، طلا و ارز رخ می‌دهد، اظهار داشت: بر اساسرویکرد کلان دولت مردمی‌ و در راستای افزایش تکیه دولت بردرآمدهای پایدار مالیاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی وشناسایی مؤدیان مالیاتی جدید بدون افزایش فشار بر مودیانمنضبط اقتصادی هستیم.

منظور گفت: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانهمودیان، فعالیت اقتصادی اشخاص بیش از پیش شفاف خواهدشد و امکان فرار مالیاتی به کمترین میزان کاهش خواهد یافت.

وی همچنین از افزایش ۵۲ درصدی مودیان مالیانی در سال جاریخبر داد و گفت: امسال نزدیک به چهار میلیون و ۴۵۰ هزاراظهارنامه و فرم تبصره (۱۰۰) دریافت کردیم که نسبت به سالگذشته حدود ۵۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال در حوزهاشخاص حقوقی نیز شاهد افزایش اظهارنامه و میزان مالیاتابرازی بودیم، گفت: در مجموع امسال بیش از ۳۳۰ هزار اظهارنامهتوسط اشخاص حقوقی به این سازمان ارسال شد و همچنین میزانمالیات ابرازی شرکت‌ها هم نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد افزایشپیدا کرد و از ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت.

منظور، درباره شناسایی سه شرکت فولادی با فرار مالیاتیگسترده گفت: این شرکت‌ها در مجموع در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷،تعداد ۵۹۸ رکورد از مجموع معاملات اقتصادی خودI را به مبلغ ۵۷هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال به طرفیت ۲۳۶ شرکت کاغذی در سامانهمعاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند.
​​​​​​​
وی در پایان گفت: طبیعی است که باندهای فساد اقتصادی که باروزآمد شدن فناوری‌های مالیاتی منافع خود را در خطر می‌بینند،تلاش خود را برای تخریب و جلوگیری از تحولات نظام مالیاتیافزایش دهند. اما برنامه‌ریزی‌ها و کوشش‌های مالیاتی به گونه‌ایاست که حقوق عامه و تکالیف قانونی سازمان در چارچوبسیاست‎‌های دولت مردمی‌به صورت کامل تحقق یابد.
مرجع : سازمان مالیاتی
کد مطلب : ۲۷۹۴۶۱
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين