۰
وزیر ارتباطات در صحن مجلس اعلام کرد:

ترافیک اینترانت در مقابل اینترنت را ۶۰ به ۴۰ کردیم

تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۵۴
ترافیک اینترانت در مقابل اینترنت را ۶۰ به ۴۰ کردیم
ترافیک اینترانت در مقابل اینترنت را ۶۰ به ۴۰ کردیم

آی‌تی‌من- عیسی زارع‌پور در جلسه علنی دیروز مجلس در جریان بررسیسوال مجتبی رضاخواه نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس واحمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم ازوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  گفت: در ابتدا از حمایت‌های مجلس درپیشبرد برنامه‌های وزارتخانه که شبکه ملی اطلاعات یکی از خواسته‌های مردمو مجلس است، تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: تحقق شبکه ملی ارتباطات و اطلاعات در صدر برنامه‌هایوزارتخانه قرار دارد، تمام منابع وزارتخانه را برای تحقق طرح بسیج کرده‌ام؛هر هفته شورای راهبردی توسعه اطلاعات برای بررسی پیشرفت پروژه‌هاتشکیل جلسه می‌دهد، در این مسیر 7 کلان پروژه تعریف شده است و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف دستگاه‌ها را مشخصکرده‌ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در تعریف وظایف 53 بند آوردهشده است که 37 بند مستقیم به وزارتخانه مرتبط است و در دو ماه گذشته بهدلیل شرایط ویژه هر روز تشکیل جلسه داده‌ایم و روند پیشرفت 200 پروژه راپیگیری کرده‌ایم.

زارع‌پور با بیان اینکه نیاز به ادبیات مشترک برای سنجش پیشبرد شبکه ملیاطلاعات داشتیم، گفت: 100 شاخص برای ارزیابی پیشرفت شبکه ملیاطلاعات به صورت کمی‌مورد موافقت قرار گرفت که بر اساس آخرین سنجشدر ابتدای دولت سیزدهم و با گذشت 10 سال از اجرای شبکه ملی اطلاعات،طرح مذکور تنها پیشرفت 30 درصدی داشت و امروز با افتخار می‌گویم باتلاش شبانه‌روزی همکاران در وزارتخانه، شبکه ملی ارتباطات 59 درصدپیشرفت کرده است، به عبارتی در کمتر از دو سال پیشرفت آن دو برابر شدهاست.

• تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا سال 1403
افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده حداکثر تا سال 1403 طرح مذکور بهسرانجام می‌رسد اما باید توجه داشت شبکه ملی اطلاعات کار پویا و دائماست و باید متناسب با فناوری‌های روز توسعه پیدا کند تا خدماتی با کیفیت،متنوع و پرسرعت در پهنه ایران ارایه شود. اگر حمایت‌ها و پیشرفت‌هایمجلس و دولت همچنان ادامه پیدا کند، شبکه ملی اطلاعات زودتر به سرانجاممی‌رسد.

زارع پور ادامه داد: یکی از پروژه‌های هفت کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات،توسعه زیرساخت فیبر نوری است، در 10 سال گذشته ایران یکی ازکشورهای انتهای جدول بود، برنامه این است که تا پایان سال 80 درصدخانوارها و کسب و کارها به فیبر نوری با سرعت نامحدود متصل شده و برایاین منظور 8 درصد درآمد اپراتورها به این پروژه اختصاص دارد و در واقعیک سوم اعتبار از این راه تامین می‌شود.

وی گفت: زیرساخت‌های حقوقی توسعه فیبر نوری در 51 شهر و 12 استانشروع شده است، تاکنون 2 میلیون خانوار تحت پوشش قرار دارند و ارزیابیما این است که تا آخر سال 2 برابر می‌شود، در نظر داریم سال آینده 7 میلیون خانوار جدید و تا سال 1403 در حدود 8 میلیون خانوار دیگر به فیبرنوری متصل شوند تا طعم شیرین سرعت چندصد مگابایتی را تا پایان دولتسیزدهم بچشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص توسعه پیام‌رسان‌های داخلیگفت: در ابتدای دوره مسوولیت، کارگروه ویژه‌ای با هدف توسعهپیام‌رسان‌های داخلی راه‌اندازی کردیم تا با تنوع و مزیت‌های متفاوت، مردماحساس تفاوت با پلتفرم‌های خارجی را نداشته باشند. در دو ماه گذشته باتوجه به شرایط حاکم، جلسات به صورت روزانه برگزار شد و هر روز میزانتوسعه پلتفرم‌های داخلی رصد شد. هدف ما این است که اگر قرار شدنسخه‌های خارجی فعال شود، پلتفرم داخلی به گونه ای تقویت شود که مردمتمایل به استفاده از پلتفرم داخلی داشته باشند.

• آمار وزیر از پلتفرم‌های داخلی
وی با بیان اینکه اینکه روزانه افراد در حال پیوستن به پلتفرم‌های داخلیهستند، اظهار داشت: در یک روز شاهد حضور 17 میلیون کاربر به پلتفرمداخلی بوده ایم و در یک برنامه داخلی، کاربرها ماهانه بیش از 35 میلیون نفراز آن استفاده کردند و ترافیک اینترنت داخلی در مقابل شبکه‌های خارجی 60 به 40 شده است و این برای اولین بار است که ترافیک تولید داخل بیش از دوبرابر شده که نشان می‌دهد مردم اقبال و اعتماد کرده اند.

زارع پور درخصوص حمایت از کسب و کارهای اینترنتی توضیح داد: آیین‌نامه ای در این زمینه تدوین شده که بیش از 30 نوع حمایت از کسب وکارها و پلتفرم‌های داخلی پیش بینی شده است و به زودی اقدامات اجراییآن شروع می‌شود و کام کسب و کارهای فعال در پلتفرم داخلی شیرینمی‌شود.

عضو کابینه دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه حریم خصوصی خط قرمزوزارتخانه است، بیان کرد: مقام معظم رهبری در فتوایی نقض حریمخصوصی در پلتفرم‌های داخلی را مورد تاکید قرار دادند، بنابراین کسی حقندارد به اطلاعات مردم در پلتفرم‌های داخلی دسترسی داشته باشد، هفتهاخیر نیز ریاست قوه قضائیه در بخشنامه ای اعلام کرد طبق اصل 25 قانوناساسی احدی حق ندارد به اطلاعات مردم دست اندازی کند. از این رو برایحفاظت از داده‌های مردم لایحه ای آماده کرده ایم که به زودی به مجلسارسال می‌شود و انتظار داریم با حمایت نمایندگان با قید دوفوریت تصویبشود.

زارع پور با بیان قابلیت‌های متنوع پتلفرم‌های داخلی گفت: امکان ارتباطصوتی و تصویری در شبکه‌های اجتماعی داخلی فراهم شده است و به زودیمردم می‌توانند با تلفن‌های ثابت نیز تماس بگیرند، تلاش می‌کنیم تمامنیازهای مردم را در پلتفرم‌های داخلی برآورده کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم گفت: برای حمایت از کسب وکارها، عنوان شده که با ورود هر کسب و کار به پلتفرم داخلی دیگر نیازی بهدریافت مجوز نیست و همین پیوستن به معنای صدور مجوز است و همچنینتاکید شده است که کسب و کارهای خرد خانگی که سابقه پرداخت مالیاتندارند، تا دو سال از معافیت مالیاتی برخوردار باشند.

• انتقاد نماینده مجلس از وضعیت اینترنت ثابت
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: باید شبکه فیبر نوری را تا پای منازل ومحل استقرار کسب و کارها ببریم. متأسفانه در طول ۱۰ سال گذشته اینموضوع دچار عقب‌ماندگی جدی شده است.

مجتبی رضاخواه در این جلسه به عنوان نماینده سوال کننده از وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و قبل از سخنان وی گفت: سوال بنده در دوموضوع دسته‌بندی و مطرح می‌شود؛ توسعه اینترنت پرسرعت ثابت و دومشبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌ها.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورایاسلامی‌مطرح کرد: اقای وزیر طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات 37 تکلیف دارد که شما اشاره کردید و 200 پروژه را اعلام کردید و گفتید که به59 درصد پیشرفت رسیده‌اید. سوال من این است که شاخص اندازه‌گیری اینموضوع چیست، این را من می‌دانم که از سال 89 تعریف شبکه ملی اطلاعاتدر قانون برنامه پنجم آمده بود و تا سال 1400 شاخص اندازه‌گیری نداشتاما اینکه می‌فرمایید 59 درصد پیشرفت داشته‌ایم چطور قابل راستی آزماییاست.

وی ادامه داد: درباره پروژه‌های مختلف و درباره شبکه ملی اطلاعات بهخصوص توسعه فیبر نوری و اینترنت پرسرعت ثابت، همچنین درباره خدماتشبکه ملی اطلاعات که این روزها مردم درگیر آن هستند سوالاتی را مطرحمی‌کنم.

رضاخواه با بیان موضوع فیبر نوری و نسل پنجم اینترنت تلفن همراه مطرحکرد: یکی از مهمترین زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال اینترنت پرسرعت و باکفیت است که برای این موضوع باید توسعه فیبر نوری اتفاق بیفتد؛ اگر ایناتفاق نیفتد نسل پنجم تلفن همراه هم در کشور ایجاد نخواهد شد، ما بایدشبکه فیبر نوری را تا پای منازل و محل استقرار کسب و کارها ببریم.متأسفانه در طول 10 سال گذشته این موضوع دچار عقب‌ماندگی جدی شدهاست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: علیرغم اینکه نمره اینترنت موبایلکشور با 15 رشد به 54 رسیده است اما همچنان در ارتباطات ثابت رتبه 147 را در بین 180 کشور داریم. این نشان می‌دهد که ما به جای اینکه اینترنتثابت را تقویت کنیم و توسعه دهیم روی اینترنت موبایل متمرکز شده‌ایم درصورتی که در همه دنیا این موضوع برعکس است و نیاز به سرمایه‌گذاریجدی داریم.

• سوال درباره وعده 20 میلیون پوشش فیبرنوری
وی بیان کرد: آقای وزیر شما وعده دادید که تا انتهای دولت 20 میلیون پوششفیبر نوری را ایجاد می‌کنید. درباره این موضوع توضیح دهید که در چهوضعیتی است، برنامه‌تان برای توسعه نسل پنجم تلفن همراه چیست. میزبانمرکز داده الان کیست؟

رضاخواه گفت: درباره شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجیملاحظاتی وجود دارد؛ اولا در چند هفته اخیر اتفاقاتی در برخی شبکه‌هایاجتماعی خارجی افتاد که اگر در هر کشور دیگری اتفاق می‌افتاد حتما اینشبکه‌ها با انسداد مواجه می‌شد، فعالیت‌هایی از قبیل فعالیت‌هایتروریستی، ترویج خشونت، ساخت سلاح کوکتل مولوتف، تخریب اموالعمومی‌و شکنجه در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان شبکه‌های اجتماعی خارجیمطرح کرد: در صورت بسته شدن این شبکه اجتماعی مردم الان باید در کجاحضور پیدا بکنند، از چه شبکه اجتماعی داخلی باید استفاده کنند، یک سوالدر مورد پیام‌رسان‌های داخلی وجود دارد؛ آیا پیام‌رسان‌های داخلی زیرساختسرور و فضای امن داخلی دارند؟ آیا می‌توانند پاسخگوی مردم باشند یاخیر؟ آیا این شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام‌رسان‌های داخلی قابل اعتمادهستند یا خیر؟

رضاخواه ادامه داد: آیا داده‌های شخصی مردم در شبکه‌های اجتماعیتوسط ارگان خاصی قابل حمایت است و آیا حریم خصوصی مردم حفظمی‌شود یا خیر. برخی حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی داخلی هممسدود می‌شود و امکان شکایت هم وجود ندارد، بستن حساب کاربری افراد وحفظ داده‌ها در این موضوع بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه اگر کسب و کارهای اینترنتی به ظرفیت‌های داخلی منتقلشوند مشکلات زیادی دارند، افزود: مردم برای راه‌اندازی کسب و کارهایاینترنتی خود در پلتفرم‌های خارجی سال‌ها زحمت کشیده‌اند، هزینه‌هایزیادی و وقت زیادی برای این موضوع گذاشته‌اند و دنبال کننده پیدا کردهبودند و ما به مردم می‌خواهیم بگوییم که یک شبه بروید به پلتفرم داخلی مثلاین می‌ماند که یک نفر مغازه دونبش دارد و به او بگوییم که دکه‌ای در بیابانداریم و برای کار به آنجا برو. کسب و کارها ساز و کار خودش را دارد. اگرمردم وارد پلتفرم‌های داخلی شوند چطور می‌توانند برای خود مشتری جذبکنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان ایجاد مشکلات کسب و کارهایاینترنتی در پلتفرم‌های داخلی، ادامه داد: مردم برای ایجاد کسب و کارهایداخلی نیاز به مجوزهای گوناگون دارند، شاپرک بانک مرکزی درباره ایجادکسب و کارهای اینترنتی گفته است کسانی که «اینماد» ندارند، نمی‌توانندفعالیت کاری داشته باشند، پلتفرم خارجی بدون هیچ مجوزی کار می‌کند امادر پلتفرم داخلی سنگ‌اندازی می‌کنیم. برای کسب و کارهای خانگی همداشتن «اینماد» توقع بی‌جایی است.

وی ادامه داد: بنده انتظار داشتم در خصوص پلتفرم‌های داخلی یکسریمزایا را در نظر بگیرید. در پلتفرم‌های خارجی مردم ممکن بود با محصولتقلبی مواجه شوند ، امکان پیگیری حقوقی در این موضوع وجود نداشت، الاندر پلتفرم‌های داخلی شما چه ساز و کاری را در نظر گرفته‌اید، آیااعتبارسنجی می‌کنید و چطور می‌خواهید اعتماد مردم را جلب کنید.

رضاخواه بیان کرد: درباره حمایت حقوقی از سکوها هم موضوع مهمی‌استکه مطرح می‌کنم، اخیراً در چند ماه گذشته یکی از سکوها به دلیل محتوایمنتشر شده توسط عده ای از کاربران مسدود شده است بالاخره باید یکتفکیکی بین سکو و کاربر قائل شویم، اگر قرار باشد به خاطر عمل اشتباهکاربر کل سکو مسدود شود اشتباه است. اگر وزیر در این حوزه هم برنامهدارد باید مطرح کند.

نماینده مردم تهران تأکید کرد: شبکه‌های اجتماعی خارجی معایبی دارند ورفتارهای علیه امنیت ملی کشور انجام داده‌اند و بسته می‌شوند اما کسب وکار مردم در این موضوع با مشکل مواجه می‌شود. این بساط را در بستریبیاورید که این شبکه‌ها نه تعطیل شوند نه مردم با مشکل مواجه شوند. تارسیدن به این نقطه فاصله زیاد است و نمی‌دانم که وزیر ظرف چه مدتیمی‌تواند این کار را انجام دهد.
 
مرجع : خانه ملت
برچسب ها :
کد مطلب : ۲۸۰۲۲۳
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين