ارسال اين مطلب به دوستان

(( عنوان فعالیت اپراتورهای ارتباطی از تجاری به خدماتی-تولیدی تغییر یافت ))