ارسال اين مطلب به دوستان

(( سیاست قطع اینترنت در مقابله با اعتراضات مردمی ناکارآمد است ))