ارسال اين مطلب به دوستان

(( عدم توسعه مخابرات؛ بزرگترین آسیب به صنعت ICT کشور است ))