ارسال اين مطلب به دوستان

(( روز سخت وزیر ارتباطات در دو کمیسیون صنایع و امنیت ملی مجلس ))