ارسال اين مطلب به دوستان

(( بی توجهی به فناوری های مالی ایران را از بازی حکمرانی جهانی خارج می کند ))