ارسال اين مطلب به دوستان

(( پژوهشگاه ارتباطات و شرکت کارخانجات مخابراتی برای همکاری تفاهم کردند ))