ارسال اين مطلب به دوستان

(( اعتراض شورای عالی نظام پزشکی به الزام نصب صندوق فروشگاهی برای پزشکان ))