ارسال اين مطلب به دوستان

(( حضور مجتمع «بامداد» در سومین نمایشگاه کار با معرفی فرصت تضمینی اشتغال و بازار کار فناورانه ))