ارسال اين مطلب به دوستان

(( احتمال ممنوعیت 5 ساله استفاده از فناوری بازشناسی چهره در اتحادیه اروپا ))