۰

افتتاح سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیر ماه

تاریخ انتشار
دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۳۳
افتتاح سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیر ماه
افتتاح سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیر ماه

آی‌تی‌من- نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌درنشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با رییس‌کل سازمانامور مالیاتی کشور، با بیان ‌ضرورت همکاری همه ارکان کشوربرای اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، برافزایش شفافیتاقتصادی و عدالت اجتماعی به‌عنوان ره‌آورد اجرای این قانونتأکید کردند.

در این نشست که در مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتیکشور در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانهمؤدیان و اقدامات انجام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی در اینحوزه برگزار شد، نمایندگان مجلس ضمن اشاره به‌ضرورت همکاریهمه ارکان کشور برای اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی،بر افزایش شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی به‌عنوان ره‌آورداجرای این قانون تأکید کردند.

در ادامه اعضای کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌با پراهمیت برشمردن لزوم داده بنیاد شدن اقتصاد و نظام مالیاتیکشور، خواستار اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانهمؤدیان برای تحقق این مهم، در موعد مقرر شدند.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌اولین گام اجراکردن قانون پایانه‌های فروشگاهی را اقناع سازی افکار عمومی‌وآگاه‌سازی شهروندان از مزایای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهیو سامانه مؤدیان اعلام کردند و ضمن تأکید بر رسالت بزرگسازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص، این مهم را وظیفه‌ایهمگانی و فرا دستگاهی توصیف کردند.

داوود منظور رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور نیزفرهنگ‌سازی مالیاتی را یکی از راهبردهای بلندمدت نظام مالیاتیبالأخص در دوره تحولی جدید توصیف کرد و گفت: مرکز آموزش وپژوهش سازمان در کنار روابط عمومی‌سازمان و تیم رسانه‌ای دراین راستا برنامه‌های عملیاتی آموزشی و رسانه‌ای کامل و جامعیرا در دست اقدام دارد که از برگزاری جشنواره فرهنگ مالیاتی،تولید برنامه‌های گفتگو محور در رسانه ملی، راه‌اندازی پایگاهخبری تحلیلی مالیاتی تا اطلاع‌رسانی و آموزش قوانین و مقرراتدر شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات محیطی گسترده در سراسرکشور را شامل می‌شود.
منظور به بلندمدت بودن امر فرهنگ و فرهنگ‌سازی پرداخت و گفت: برای نهادینه کردن فرهنگ پرداخت مالیات باید بین نظام مالیاتی ومردم معنای مشترکی تولید کنیم که در کنار برنامه‌ریزی‌ها واهتمام سازمان امور مالیاتی کشور، نیاز هست تا تمام ارکان نظامو کشور در کنار نظام مالیاتی قرار بگیرند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: 3 سامانهمربوط به جمع‌آوری صورت‌حساب‌های الکترونیکی، عضویتفعالان اقتصادی و تحلیل و پردازش صورت‌حساب‌های الکترونیکیآماده‌شده‌اند و سازمان امور مالیاتی کشور ازنظر فنی وسیستمی‌برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در موعد مقررآمادگی دارد.
وی از افتتاح سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیرماه و همزمان باهفته فرهنگ مالیاتی خبر داد و گفت: عملاً فراخوان‌های مربوط بهاجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را در تیرماه اطلاع‌رسانیخواهیم کرد.

منظور با بیان اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی پروژه‌ایملی است و همه فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، واسطه‌گران وخرده‌فروشان را درگیر می‌کند دارای حساسیت‌هایی است گفت: سناریوهای مختلفی برای اجرایی شدن این قانون طراحی وبرنامه‌ریزی کرده‌ایم که با هماهنگی ارکان نظام و سران قوا بهترینسناریو را با در نظر گرفتن جمیع جهات اجرا خواهیم کرد.

در ادامه این نشست محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقرراتسازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارایه گزارشی از اقدامات صورتگرفته در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانهمؤدیان گفت: در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی،سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در خصوصساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان بانکی در قالبسه فاز اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی،یکسان‌سازی کدهای پستی و یکسان‌سازی فعالیت‌های شغلی،اقدامات مهمی‌صورت داده که نتایجی در قالب شناسایی تعدادقابل‌توجه دستگاه کارتخوان فعال و غیرفعال و مؤدیان جدیدمالیاتی همراه داشته است.

وی ضمن بیان مؤلفه‌های مدل مفهومی‌اجرایی و ارایه کلیهبخش‌ها و عناصر محوری آن، مزایای قابل‌توجه این مدل رابه‌عنوان یک مدل قابل پیاده‌سازی و تسهیل‌گر در اجرای مفادگوناگون قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توصیفکرد.

برزگری افزود: اصلاحات ساختاری در قالب تدوین و طراحی مدلمفهومی‌جدید سازمان امور مالیاتی کشور در جریان کاهشتصدی‌گری سازمان و تسهیل روند اجرای قانون شکل‌گرفته است.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی افزود: ترتیباتلازم در جهت آماده‌سازی و راه‌اندازی سامانه مؤدیان انجام‌شده ودر این راستا بارگذاری و قابلیت بهره‌برداری از زیرسامانهجمع‌آوری اطلاعات در محیط عملیاتی و زیرسامانه عضویت وثبت‌نام در محیط آزمایشگاهی حاصل‌شده است.

در خلال این نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌توضیحاتلازم از حیث دیدگاه قانون‌گذار برای اجرای بهینه قانون ارایه دادندو نقطه نظرات و توصیه‌های اصلاحی خود را برای ادامه روند کاردر خصوص تکمیل فرآیندها و گزینه‌های اجرایی مختلف در زمینهمفاد قانون، سازوکارهای تعاملی میان سازمان امور مالیاتی کشوربا بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و همچنین فرآیند ارسالاطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان تبیینکردند.

در این راستا اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، کاهشتصدی‌گری سازمان امور مالیاتی کشور در مدل مفهومی‌جدید رابه‌عنوان یکی از نقاط قوت کلیدی این مدل موردتوجه و استقبالقراردادند.

در پایان اقدامات صورت گرفته در خصوص تکمیل زیرسامانه‌هایجمع‌آوری اطلاعات، عضویت و کارپوشه مؤدیان به همراهفرآیندهای کاری این حوزه تشریح شد و در جریان یک ارایهتفصیلی، به شکل ویژه کلیه بخش‌ها و اجزای مختلف کارپوشهمؤدیان تبیین شد و فرآیندهای کاری مؤدیان و روند تبادل اطلاعاتمیان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی کشور از طریق این زیرسامانهو همچنین چگونگی مدیریت فرآیندهای کاری توسط مؤدیان وسازمان در کارپوشه به‌طور کامل تصریح شد. در این راستاجزییات صورتحساب‌های الکترونیکی و کلیه فرم‌ها و عملکردهایزیرسامانه مزبور ارایه شد و در جریان این ارایه، به پرسش‌ها وابهامات نمایندگان محترم مجلس در خصوص فرآیندهای کاری درنظر گرفته‌شده توسط سازمان امور مالیاتی پاسخ داده شد.
کد مطلب : ۲۷۹۰۸۹
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين