۰
در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصویب شد:

شیوه ارایه کلیه مجوزهای مربوط به کسب‌وکار در درگاه ملی صدور مجوزها

تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۵ تير ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۸

آی‌تی‌من- وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتالبه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسیتصویب کردند که کلیه مجوزهای مربوط به کسب و کارها که مطابق با کاربرگ مصوب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ثبت محور و اعلانی هستند، در درگاه ملی صدور مجوزها به شرح زیر ارایه می‌شود:

الف- متقاضی نسبت به ارایه پاسخ به سؤالات مندرج در کاربرگ صدور مجوز اقدام نماید.

ب- در خصوص مدارک مندرج در کاربرگ صدور مجوز با انجام استعلام الکترونیکی مدارک دارای پایگاهاطلاعات پایه مربوط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط درگاه ملی مجوزها، صدور مجوز با شناسه یکنادر قالب سند الکترونیکی معتبر و انکارناپذیر به صورت برخط و بلافاصله انجام پذیرد.

پ- یک نسخه از مجوز صادره به دستگاه مریوط و کار پوشه ملی متقاضی ارسال می‌شود.

تبصره: متقاضی مجوز اعلامی ‌هنگام تکمیل مدارک مربوط به مجوز لازم است برگه (فرم) تعهدات مربوط به پذیرش نظارت پسینی را به صورت الکترونیکیتکمیل و تایید نماید. در گاه ملی مجوزها به طور سامانه‌ای (سیستمی) امکان صدور مجوز بدون پذیرشو قبول مندرجات کاربرگ تعهدات مربوط به نظارت پسینی توسط متقاضی را ندارد.

٢- کلیه مجوزهای مربوط به کسب و کارها که شروع فعالیت آن تاییدمحور است با رعایت مصوبات هیاتمقررات زدایی به صورت الکترونیکی و گام‌های زیرصادر می‌شود

الف- ثبت و تکمیل درخواست در درگاه ملی مجوزهایکشور و انجام استعلام‌های الکترونیکی مشخصات هویتی و مدارک دارای پایگاه اطلاعات پایه مربوط به مجوز در مرکز ملی تبادل اطلاعات و صدور شماره پیگیری شماره درخواست از درگاه ملی مجوزهایکشور برای متقاضی.

ب- ورود متقاضی به پنجره واحد دستگاه تخصصی از طریق احراز هویت متمرکز (اس اس‌ا) پنجره ملیخدمات هوشمند دولت و تکمیل مدارک مورد نیازدستگاه تخصصی و انجام ارزیابی بازرسی با بازدیدمیدانی توسط دستگاه اجرایی، منطبق با کاربرگمصوب هیات مقررات زدایی حسب مورد.

ب- ارایه پاسخ استعلام درگاه ملی توسط مرجع صدور مجوز برای تایید یا عدم تایید شروع فعالیت کسب و کار در ظرف زمانی تعیین شده توسط هیات مقررات زدایی است. در صورت تایید مرجع صادر کننده مجوز در پاسخ به استعلام، درگاه ملی مجوزها، مجوز مورد نظر را با شناسه یکتا در قالب سند الکترونیکی معتبر و انکارناپذیر صادر و یک نسخه از مجوز صادره را بلافاصله، به دستگاه اجرایی تأیید کننده و کار پوشه ملی متقاضی ارسال می‌نماید.

ت- در صورت عدم پاپید مرجع صادر کننده مجوز در پاسخ به استعلام، دستگاه مربوط باید دلایل عدم تاییدرا با متن شفاف و روشن به صورت الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای درگاه ملیمجوزها ارسال کند. مراجع صادر کننده مجوز به استناد تبصره (۲) ماده (۷) اصلاحی قانون اجرایسیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی  مصوب ۱۳۹۶، نمی‌توانند به دلیل اشباع بودن بازار، یا به دلیلی خارج از شروط یا مدارک مصوب هیات مقررات زدایی از تایید صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند 

3- دستگاه‌های اجرایی ارایه دهنده مدارک مورد نیازبرای صدور مجوز مکلفند با اولویت‌بندی هیات مقررات زدایی، ظرف شش ماه استعلام الکترونیکی مدرک را به صورت بر خط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به مرجع صدور مجوز ارایه نمایند.
۴- به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کلیهمجوزهای صادرشده دستگاه‌ها در درگاه ملی مجوزها در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد. انتشار همزمان مجوزهای صادر شده در پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه اجرایی نیز بلامانع است.

۵- درگاه ملی و دستگاه‌های تخصصی مکلفند نسبت به ارایه خدمات پیامکی با سایر روش‌های اطلاع رسانی غیر حضوری از جمله کارپوشه ملی ایرانیان،متقاضیان را از وضعیت درخواست ثبت شده مطلع نمایند.
 
 
کد مطلب : ۲۷۹۲۲۹
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين